ODLUKE OPĆINSKOG VIJEĆA

ODLUKE:

2022. godina

13.sjednica OV 27.09.2022.

Zapisnik 13. sjednica

Zaključak o prihvaćanju izvješća načelnice 1-6 2022

Izvještaj o izvršenju proračuna za razdoblje 1-6 2022.

Odluka o grobljima

Program proljoprivrede 2022

Pravilnik o stipendiranju na području Općine Kraljevec na Sutli

Zaključak o prihvaćanju pripajanja_Humvio i Zagorski Vodovod

 

11.sjednica OV 13.07.2022.

Proračun Općine Kraljevec na Sutli za 2022 godinu nakon prve izmjene i dopune

Odluka o gašenju javne rasvjete na području Općine Kraljevec na Sutli

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2022 godinu nakon prve izmjene i dopune

Program javnih potreba u kulturi Općine Kraljevec na Sutli za 2022 godinu nakon prve izmjene i dopune

Program gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture za 2022 godinu nakon prve izmjene i dopune

Program financiranja potreba socijalne skrbi Općine Kraljevec na Sutli za 2022 godinu nakon prve izmjene i dopune

Odluka o socijalnoj skrbi na području Općine Kraljevec na Sutli

Etički kodeks nositelja političkih dužnosti u Općini Kraljevec na Sutli

 

Odluka o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog Plana i Uređenja Općine  Kraljevec na Sutli

Odluka o sufinanciranju i postupku sufinanciranja troškova smještaja djece u dječje vrtiće

Odluka o cijeni grobljanskih usluga

Pravilnik o ocjenjivanju službenika i namještenika

Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnog odjela Općine Kraljevec na Sutli

Odluka o izradi III. Izmjena i dopuna PPUO Kraljevec na Sutli

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za održavanje nerazvrstanih cesta

Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada _

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za državanje javne rasvjete 

2016.-2020.

Posebna odluka o djelomičnom oslobađenju plaćanja komunalne naknade

Analiza stanja CZ za 2018.godinu

Odluka o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu

Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti

Odluka o komunalnom redu

zakljucak i izvjesce_plan gospodarenja otpadom

zaključak_Meštrović

odluka_potpredsjednik OV

Odluka o komunalnom doprinosu

Odluka_mandatna komisija

Odluka_radna tijela

odluka_strucno povjerenstvo

Odluka o početku mandata članu OV

odluka o prestanku mandata članu općinskog vijeća

Odluka o davanju suglasnosti za dugoročno kreditno zaduženje Zagorskom vodovodu

Odluka o komunalnoj naknadi

Odluka o socijalnoj skrbi

Odluka o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade

ODLUKA O IMENOVANJU STRUČNOG POVJERENSTVA ZA ZAKUP POLJOPRIVREDOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU RH ZA PODRUČJE OPĆINE KNS

Odluka o agrotehničkim mjerama

Odluka o uvjetima i načinu držanja pasa i mačaka

Zaključak ŠD Velimir Gadner

Odluka o donošenju plana gospodarenja otpadom općine Kraljevec na Sutli

Odluka o stavljanju van snage odluke o zabrani svih aktivnosti

Odluka o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada

ODLUKA – PRIKUPLJANJE OTPADA

PRAVILNIK – JEDNOSTAVNA NABAVA

ODLUKA – OPĆINSKI POREZI 2017. NOVI

ODLUKA – NEWLIGHT

ODLUKA – KOMUNALNE DJELATNOSTI 2017. GOD.

ODLUKA-PRIJEVOZ POKOJNIKA

ODLUKA O ZABRANI SVIH AKTIVNOSTI PO PITAJU PRENAMJENE I PREUREĐENJA PROSTORA U PRIZEMLJU OPĆINSKE ZGRADE

ODLUKA O OSNIVANJU POVJERENSTVA ZA ZAŠTITU POTROŠAĆA

ODLUKA O OSNIVANJU DRUGIH RADNIH TIJELA

ODLUKA O ODREĐIVANJU PRAVNIH OSOBA OD INTERESA ZA SUSTAV CZ

ODLUKA O IZBORU PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA

ODLUKA O IZBORU POTPREDSJEDNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA

ODLUKA O IZBORU ODBORA ZA STATUT I POSLOVNIK

ODLUKA O IZBORU ODBORA ZA IZBOR I IMENOVANJE

ODLUKA O IZBORU ODBORA ZA FINANCIJE I PRORAČUN

ODLUKA O IZBORU MANDATNE KOMISIJE

ODLUKA O IMENOVANJU OVLAŠTENIH OSOBA ZA POTPISIVANJE DOKUMENATA PLATNG PROMETA

ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O OSNIVANJU DRUGH RADNIH TIJELA

ODLUKA – NAKNADA POL. STRANKAMA

ODLUKA – SUGLASNOST ZA POTREBE ULAGANJA

ODLUKA – PARCELA KAPELICE U RADAKOVOM

ODLUKA – CESTA STIPČIĆ – KOLAR

ODLUKA – CESTA RADAKOVO -ANTUNUŠAK

ODLUKA – GROBLJANSKE USLUGE

ODLUKA – CESTA JURAČI

ODLUKA – ANALIZA STANJA SUSTAVA CZ NA PODRUĆJU OPĆINE U 2016.GODINI


Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support