Pravo na pristup informacijama

Službenik za informiranje:

Lucija Kolić, referent za uredsko poslovanje

Općina Kraljevec na Sutli, Kraljevec na Sutli 132

Radno vrijeme službenika za informiranje: od 07:00 do 15:00 sati

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/1385/1569/22 ) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređeno je i ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/1385/1569/22). Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

 

 

IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI

Kao jedinica lokalne samouprave Općina Kraljevec na Sutli nastoji svoje internetske stranice učiniti pristupačnima u skladu s nacionalnim zakonodavstvom kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća .

Ova izjava o pristupačnosti primjenjuje se na internetske stranice Općine Kraljevec na Sutli  na mrežnom mjestu

 

Stupanj usklađenosti

Ove internetske stranice su djelomično u skladu s Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19) i Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Dodan je i programski dodatak (widget – aktivira se klikom na ikonu u gornjem desnom uglu stranice) s određenim funkcionalnostima radi poboljšanja pristupačnosti.

 

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je zbog neusklađenosti s nacionalnim zakonodavstvom iz sljedećih razloga:

– slike nemaju pridružen prikladni opis jer trenutna funkcionalnost sustava za objavu stranica unutar navedenog mrežnog mjesta to ne podržava

– nazivi pojedinih poveznica trebali bi konkretnije specificirati sadržaj koji se iza njih nalazi
– prije ispunjavanja obrazaca, korisniku bi treba biti ponuđena uputa za ispunjavanje
– neki od PDF dokumenata nisu čitljivi čitačima ekrana jer su ponuđeni u slikovnom obliku koji čitači ekrana ne mogu pročitati

– neke pdf. datoteke otvaraju se u novom prozoru (tabu) preglednika, a .doc, .xls i .ppt datoteke dostupne su isključivo kao datoteke za preuzimanje

– sve datoteke nisu dostupne u strojno čitljivom obliku

– iako je većina elemenata oblikovana prema HTML5 standardu, poneki elementi nisu adekvatno označeni kako bi slijepe i slabovidne osobe mogle koristiti pomoćnu tehnologiju.

 

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 03.09.2021. godine primjenom metode samoprocjene koju je provela Općina Kraljevec na Sutli.

Općina Kraljevec na Sutli će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

 

Povratne informacije i podaci za kontakt

Podnošenjem zahtjeva Općini Kraljevec na Sutli možete dobiti povratne informacije i/ili prijaviti uočene nepravilnosti u smislu Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19) i Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća.

Zahtjev možete poslati službeniku za informiranje, Lucija Kolić – referentici za uredsko poslovanje :
– telefonom na broj : 049 554 523
– elektroničkom poštom : lucija@kraljevecnasutli.hr
– poštom na adresu : Općina Kraljevec na Sutli, Kraljevec na Sutli 132, 49294 Kraljevec na Sutli

Općina Kraljevec na Sutli je dužna na upite, obavijesti ili zahtjeve korisnika u vezi s osiguravanjem pristupačnosti odgovoriti u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti odnosno zahtjeva ili ga u istom roku, uz detaljno obrazloženje razloga koji zahtijevaju odgodu, obavijestiti o naknadnom roku u kojem će odgovoriti na korisnikovu obavijest ili zahtjev.

 

Postupak praćenja provedbe propisa

Nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19) obavlja Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

Inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19) obavljaju Inspektori i drugi ovlašteni službenici Ureda povjerenika.

Na nadzor se primjenjuju odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15)

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem telefona broj +3851 4609 041, poštom (Jurišićeva 19, 10 000 Zagreb, Hrvatska) ili putem elektroničke pošte pristupacnost@pristupinfo.hr (www.pristupinfo.hr)


IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI – Općina Kraljevec na Sutli

Zakon o pravu na pristup informacijama

Obrazac-2-Zahtjev-za-pristup-informacijama

Obrazac-4-Zahtjev-za-ponovnu-uporabu-informacija

KRITERIJI ZA ODREĐIVANJE VISINE NAKNADE STVARNIH MATERIJALNIH TROŠKOVA I TROŠKOVA DOSTAVE INFORMACIJE

Upitnik-za-samoprocjenu-tjv 2023

Godisnje_izvjesce_2023

Godisnje_izvješće 2022.

Godišnje_izvješće PPI_2021.

Godišnje izvješće PPI 2020. csv

Godišnje izvješće PPI 2020. pdf

Godisnje_izvjesce-PPI 2017

Godišnje izvješće PPI 2017

Godišnje izvješće PPI 2018

Godisnje_izvjesce PPI 2018

Godišnje izvješće PPI 2019

Skip to content