KONTAKT

OPĆINA KRALJEVEC NA SUTLI
Adresa: Kraljevec na Sutli 132, 49294 Kraljevec na Sutli
OIB : 07318138631

ŽIRO RAČUN Općine IBAN: HR6624020061820800002

Kontakt:
Tel: 049 554-523
Fax: 049 502-403
e-mail: opcina.kraljevec.ns@kraljevecnasutli.hr

Načelnica Općine:
gđa. Blanka Stipčić Berić
email: nacelnica@kraljevecnasutli.hr
Mob: 049 502 405

Uredovno vrijeme načelnice za stranke – utorak i četvrtak od 8,00 do 10,00 sati, i u drugo vrijeme uz prethodnu najavu.

 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL:
Uredovno vrijeme Općine
ponedjeljak – petak: 7:00-15:00h
Radno vrijeme sa strankama: 8:00 do 12:00 sati.

Damjana Drčić – pročelnica
Tel: 099 3794 550
opcina.kraljevec.ns@kraljevecnasutli.hr

Lucija Kolić – referent za uredsko poslovanje
Tel: 098 1860 245
lucija@kraljevecnasutli.hr

Josip Kampuš – komunalni radnik
Tel: 091 6172 230

Darko Babić – komunalni redar
Tel: 098  933 7956
Uredovno vrijeme na području Općine – svaku srijedu od 08:00 do 15:00 sati

 

Skip to content