Kultura i obrazovanje

KULTURNA BAŠTINA

Na području Općine Kraljevec na Sutli nalazi se i vrijedna kulturna baština. Popis kulturnih dobara koja se nalaze na području Općine Kraljevec na Sutli i koja su evidentirana u Registru kulturnih dobara Republike Hrvatske dan je u Tabeli 1.

Tabela 1 Kulturna dobra na području Općine Kraljevec na Sutli

 

Naziv kulturnog dobra Oznaka Vrsta
Crkva sv. Josipa Z – 2635 Nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Crkva Presvetog Trojstva i župni dvor Z – 4107 Nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Orgulje u crkvi Presvetog Trojstva Z – 2868 Pokretno kulturno dobro – pojedinačno

Izvor: Ministarstvo kulture, Registar kulturnih dobara, 2015. godina.

Crkva sv. Josipa nalazi se u naselju Kapelski Vrh. Izgrađena je 1866. godine na zaravnjenom platou brda. To je najstariji sakralni objekt na području Općine. Pravilno je orijentirana i manjih je dimenzija. Njezin tlocrt se sastoji od plitkog ulaznog prostora nad kojim se uzdiže pjevalište, jednotravejnog broda i poligonalne pliće apside koja definira svetište. Vanjskim izgledom dominira zvonik, smješten na sredini ulaznog pročelja. Kapela je u prostoru svetišta ukrašena zidnim slikama, a u interijeru je smješten svega jedan oltar u svetištu.

Jednobrodna, pravilno orijentirana župna crkva Presvetog Trojstva smještena je uz glavnu cestu u naselju Kraljevec na Sutli. Izgrađena 1836. godine na mjestu starije zidane kapele, poznata je po zvoniku koji je oblikovan prema starom zvoniku zagrebačke katedrale. Tlocrtnu osnovu crkve čine gotovo kvadratna lađa s ulaznim dijelom i kvadratnim, nešto užim svetištem, iznutra polukružno a izvana poligonalno zaključenim. Crkva svojom vanjštinom prati oblikovne zakonitosti kasnog klasicizma, dok je interijer u tradiciji kasnog baroka.

Mehaničke orgulje s 10 registara, 1 manualnom i pedalom izvrsno su djelo zagrebačkog graditelja orgulja Pavla Pumppa iz 1848. godine. U cjelini dobro sačuvano trodijelno kućište, jednostavne arhitektonske kompozicije bogato je dekorirano u stilu secesije. Posebnu pažnju privlači kompozicija dekorativnih zavjesa nad bočnim sviralama u obliku polukruga s motivima lisnatih vitica, zvonolikih cvjetova i grančica.

Osnovna škola Pavla Štoosa Kraljevec na Sutli
Povijest škole

Kako stoji u zapisu iz spomenice škole, 1848.g., župnik Ferdo pl. Krajačić koji je službovao u Kraljevcu,

zajedno s đakonom Ročićem koji  je službovao u Rozgi, otvara  privatnu školu u Kraljevcu na Sutli:

„. . . kako je bilo oko godine 1848. slabo razvijeno školstvo i kako se slabo marilo i radilo oko

odgoja i obrazovanja mladeži hrvatske, razumijeva se samo po sebi da je bilo malo  pučkih škola u našoj domovini. A gdje su i osnovane, bilo je to u većim mjestima i gradovima, a rijetko u omanjim selima.“

Prvi učitelj u Kraljevcu bio je Josip Fabijančić, rodom iz Krapine.

Obuka se izvodila u privatnoj kući u Kraljevcu na Sutli broj 12.

1859. godine škola je proglašena javnom.

Godine 1863. škola se seli u Movrač u kuću zvanu „Pogled“, sve do požara koji ju je zadesio.

U mjesecu srpnju 1888.g. počela se raditi zgrada „stare škole“ u Kraljevcu na Sutli, u blizini crkve Presvetog Trojstva.

U prva četiri razreda bilo je 254 učenika.

1938. odlučeno je da se osnuje nova škola za sela: Radakovo, Pušave, Goljak i Bratovski Vrh.

Zbog preopterećenosti škole u Kraljevcu na Sutli, 1947. počinje se graditi škola u obližnjem mjestu Radakovo.

Ta je škola otvorena 1951., bila je četverogodišnja i tada je brojila 90 učenika.

1958. kraljevečka škola pretvorena je u centralnu, dok je škola Radakovo proglašena područnom.

Sadašnja školska zgrada nastala je useljenjem u Zadružni dom 1961. kad je bilo 438 učenika.

Dogradnja škole počela je 1969., a završena 1972. godine.

Iz OŠ Kraljevec na Sutli škola 1974. g. mijenja ime u OŠ “Pavao Štoos“  i kasnije u OŠ Pavla Štoosa.

U novijoj povijesti valja spomenuti izgradnju školske sportske dvorane u matičnoj školi, koja je u funkciju stavljena 2005. godine.

2010. g. napravljeno je  školsko igralište  u Područnoj  školi u Radakovu.

Područna škola je u posljednjih nekoliko godina  dobila i novu kuhinju s blagovaonicom,

još jednu učionicu (mini sportska dvorana)  te informatičku učionicu, zbornicu i malu školsku knjižnicu.

 

Skip to content