Javni natječaji

2022.

SANACIJA NESTABILNOG POKOSA I REKONSTRUKCIJA DIJELA PROMETNICE NA NERAZVRSTANOJ CESTI LUKAVEC KLANJEČKI

Poziv – Sanacija pokosa Lukavec Klanječki

Troškovnik

Prilog 1_Ponudbeni list

Prilog 2_Troškovnik

Prilog 3_Izjava o nekažnjavanju

Prilog 4_jamstveni rok

 

 

JAVNI POZIV ZA ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE NA PODRUČJU OPĆINE za 2023. GODINU

POZIV na dostavu ponuda – Održavanje javne rasvjete na podrućju općine Kraljevec na Sutli za 2023. godinu

Obrasci za natječaj

Troškovnik

Odluka o raspisivanju poziva – Održavanje javne rasvjete

Zapisnik Povjerenstva za provođenje postupka natječaja

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude

 

IZRADA GLAVNOG PROJEKTA SANACIJE DIJELOVA KOLNIČKE KONSTRUKCIJE NA LOKACIJI NERAZVRSTANE CESTE  KAPELSKI VRH –  LOVAČKI DOM I DOBRINA

Poziv na dostavu ponude Kapelski Vrh – Lovački dom i Dobrina

Ponudbeni list

Troškovnik

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude_Kapelski Vrh_Lovački dom i Dobrina

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda_Kapelski Vrh_Lovački dom i Dobrina

 

IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE – SANACIJE NESTABILNOG POKOSA NC LUKAVEC I NC ČEMEHOVEC

Odluka o poništenju Izrada projektne dokumentacije (Lukavec i Čemehovec)

Poziv na dostavu ponude

Ponudbeni list

Troškovnik

 

REKONSTRUKCIJA DIJELA ŽUPANIJSKE CESTE Ž2186 I IZGRADNJA NOGOSTUPA I OBORINSKE ODVODNJE U NASELJIMA STRMEC SUTLANSKI, MOVRAČ I KRALJEVEC NA SUTLI (II faza)
Ev.br. iz Plana nabave: 4/2022

Javni poziv -nogostup

Troškovnik

Prilog 1. – ponudbeni list

Prilog 2. – troškovnik

Prilog 3. – izjava o nekažnjavanju 

Prilog 4. – izjava o duljini jamstvenog roka

Prilog 5. – izjava o ovlaštenom inženjeru gradilišta 

 

NABAVA RADNIH BILJEŽNICA/VJEŽBENICA ZA OBVEZNE I IZBORNE PREDMETE  ZA UČENIKE OŠ “PAVLA ŠTOOSA”  KRAJEVEC NA SUTLI

Odluka o raspisivanju javnog poziva

Poziv na dostavu ponuda radne bilježnice

Ponudbeni list

Troškovnik

 

IZRADA IZVEDBENOG PROJEKTA SA SHEMOM STOLARIJE

Poziv na dostavu ponuda – Izrada izvedbenog projekta sa shemom stolarije

Ponudbeni list

Troškovnik

 

PROJEKTNE DOKUMENTACIJE PROMETNICE S ODVODNJOM I TROŠKOVNIKOM – k.č.br. 1293/158 k.o. Kraljevec na Sutli,

Izrada projektne dokumentacije prometnice s odvodnjom i troškovnikom – k.č.br. 1293/158 k.ko.Kraljevec na Sutli

Troškovnik za uslugi zrade projektne dokumentacije 

Ponudbeni list 

 

JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE PROGRAMSKIH SADRŽAJA ELEKTRONIČKIH MEDIJA U 2022.

Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2022. godini

Obrazac br. 1 – podaci o podnositelju prijave

Obrazac br.2 – podaci o programskom sadržaju

Izjava o urednosti poslovanja –  elektronički mediji

 

JAVNI POZIV ZA ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE NA PODRUČJU OPČINE

Poziv na dostavu ponude – održavanje javne rasvjete na području općine Kraljevec na Sutli

Troškovnik – javna rasvjeta 2022  Općina Kraljevec na Sutli

Ponudbeni list održavanje javne rasvjete

Obrazac 1 – Izjava o dostavi jamstva za uredno ispunjenje ugovora

Obrazac 2 – izjava o jamstvu za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku

 

JAVNI POZIV ZA ZIMSKU SLUŽBU 01.-05. 2022.

Poziv na dostavu ponude – Zimska služba 20.01.-20.05.2022.

Upute za izradu ponude – Zimska služba

2021.

Poziv na dostavu ponuda – državanje nerazvrstanih cesta na području općine Kraljevec na Sutli.

Dokumentacija za natječaj -državanje nerazvrstanih cesta na području općine Kraljevec na Sutli.

Zimska služba – javni natječaj

Uupute za izradu ponude – zimsla služba

Javni natječaj za prodaju nekretnina

Privola GDPR

IZJAVA – prodaja nekretnina

2020.

Poziv povjerenstva za provedbu Natječaja -testiranje kandidata

Zapisnik Povjerenstva o provedenom Natječaju – Pročelnik

2019.

JAVNI NATJEČAJ – PROČELNIK KnS

JAVNI NATJEČAJ – TEKUĆE ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA CESTA

ZIMSKA SLUŽBA-NATJEČAJ

ZAHTJEV-JAVNARASVJETA-POZIVNI


Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support