Javni natječaji

Pravilnik o jednostavnoj nabavi

2024.

POZIV NA DOSTAVU PONUDA ZA REKONSTRUKCIJU PARKIRALIŠTA ISPRED MRTVAČNICE U KRALJEVCU NA SUTLI

Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva (1)

POZIV NA DOSTAVU PONUDA_REKONSTRUKCIJA PARKIRALIŠTA ISPRED MRTVAČNICE U KRALJEVCU NA SUTLI

PRILOG 4_Obrazac izjave_dostava jamstva

PRILOG 3_Izjava o nekažnjavanju

PRILOG 1_PONUDBENI LIST

PRILOG 2_TROŠKOVNIK ZA PARKIRALIŠTE

Odluka o odabiru – parkiralište_groblje

ZAPISNIK O PREGLEDU I OCJENI PONUDA – parkiralište groblje

 

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA OPĆINE KRALJEVEC NA SUTLI

Javni poziv_javna priznanja 2024

Obrazac_fizička osoba

Obrazac_pravna osoba

Pravilnik o dodjeli javnih priznanja Općine Kraljevec na Sutli

 

JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO KOJE PROVODE UDRUGE NA PODRUČJU OPĆINE KRALJEVEC NA SUTLI ZA 2024. GODINU

Odluka o raspisivanju

Javni poziv za financiranje programa i projekata_udruge 2024

Upute-za-prijavitelje

A-Obrazac za opis programa ili projekta

B-Obrazac Proračuna programa ili projekta

C-Izjava-o-nepostojanju-dvostrukog-financiranja

D-Obrazac-izjave-o-partnerstvu-1

I-obrazac-opisnog-i-financijskoj-izvjestaja-provedbe-programa-ili-projekta-1

Zapisnik

Odluka o dodjeli

 

JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE PROGRAMSKIH SADRŽAJA ELEKTRONIČKIH MEDIJA U 2024. GODINI

Odluka o raspisivanju

Javni poziv

Obrazac br.1-javni-poziv-elektronicki-mediji

Obrazac br.2 -javni-poziv-elektronicki-mediji

Obrazac br.3 Izjava-elektr.mediji (1)

Zapisnik_elektronički mediji_2024

Zaključak_elektronički mediji 2024

 

2023.

POZIV NA DOSTAVU PONUDA ZA RADOVE NA ODRŽAVANJU NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE KRALJEVEC NA SUTLI

Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva

Poziv za dostavu ponuda_održavanje nerazvrstanih cesta u 2024. godini

Obrasci_održavanje NC

TROŠKOVNIK – održavanje NC KNS –2024

Odluka o odabiru_Održavanje NC 2024

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

 

PONOVLJENI JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA

Odluka o raspisivanju

Ponovljeni Javni natječaj za prodaju nekretnina

Obrazac-Izjava-o-prihvacanju-pojedinacnih-uvjeta-iz-natjecaja

obrazac-ponude-za-natjecaj-za-prodaju-nekretnine

Elaborat-procjene-nekretnine-Drase-34

Zapisnik o otvaranju ponuda

Odluka o odabiru

 

JAVNI POZIV ZA DODJELU NEPOVRATNIH FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA PODIZANJE VIŠEGODIŠNJIH NASADA NA PODRUČJU OPĆINE KRALJEVEC NA SUTLI ZA 2023. GODINU

Javni poziv

Odluka o raspisivanju

Program potpore poljoprivredi 2023.

06-Izjava-o-koristenim-potporama-male-vrijednosti-

Prilog-1.-Obrazac-prijave

Prilog-2.-Izjava-o-davanju-suglasnosti-za-obradu-osobnih-podataka

Prilog-3

Prilog-4

Prilog-5.-Obrazac-izvjesca

Obrazac-specifikacije-troskova

 

POZIV NA DOSTAVU PONUDA: USLUGA IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Odluka o početku

Poziv na dostavu ponuda

Ponudbeni list 1.grupa

Ponudbeni list 2. grupa

Zapisnik o pregledu i ocjeni Ponuda_1 grupa

Zapisnik o pregledu i ocjeni Ponuda_2 grupa

Odluka o odabiru_1 grupa

Odluka o odabiru_2 grupa

 

JAVNI POZIV ZA DODJELU STIPENDIJA UČENICIMA SREDNJIH ŠKOLA I STUDENTIMA NA PODRUČJU OPĆINE KRALJEVEC NA SUTLI, U ŠKOLSKOJ/AKADEMSKOJ GODINI 2023./2024.

Odluka o raspisivanju

Javni poziv

Obrasci – učenici A-nadareni učenici

OBRAZAC-1_nadareni učenici (1)

Obrasci – učenici B-socijalni kriterij

OBRAZAC-1_socijalni kriterij (1)

Zapisnik

zaključak o dodjeli stipendija

Poziv na potpisivanje Ugovora

 

 

POZIV NA DOSTAVU PONUDA: NABAVKA KAMENA ZA IZRADU SPOMENIKA NA GROBLJU U KRALJEVCU NA SUTLI

Odluka o početku postupka

Poziv na dostavu ponuda

PRILOG 1_Ponudbeni list

PRILOG 2_Troškovnik

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude

 

 

POZIV NA DOSTAVU PONUDA: NABAVKA KAMENA ZA IZRADU SPOMENIKA NA GROBLJU U KRALJEVCU NA SUTLI

Poziv na dostavu ponuda

Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva

Ponudbeni list

Troškovnik

Odluka o poništenju

 

 

POZIV NA DOSTAVU PONUDA: ELEKTROTEHNIČKI RADOVI (FAZA 4) NA ZAVRŠAVANJU ZGRADE AMBULANTE U KRALJEVCU NA SUTLI

Zapisnik o pregledu i ocjeni

Odluka o odabiru_Elektroradovi ambulanta_faza 4

Odluka o početku postupka

Poziv na dostavu ponuda

Ponudbeni list

Troškovnik

Izjava o nekažnjavanju

Izjava o trajanju jamstva za otklanjanje nedostataka u jam.roku

Troškovnik elektronički radovi 4

 

POZIV NA DOSTAVU PONUDA NABAVA KOMUNALNE OPREME I UREĐAJA- ODVOJENO SAKUPLJANJE KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE KRALJEVEC NA SUTLI

Odluka o početku

Javni poziv

Ponudbeni list

Troškovnik

 

POZIV NA DOSTAVU PONUDA; NABAVA TRAKTORSKIH PRIKLJUČAKA:MALČER, POSIPAČ I RALICA ZA SNIJEG

Odluka o početku postupka jednostavne nabave

POZIV NA DOSTAVU PONUDA_Traktorski priključci

PRILOG 1_Ponudbeni list

PRILOG 2_Troškovnik

PRILOG 3_Tehničke specifikacije_traktorski priključci

ZAPISNIK O PREGLEDU I OCJENI PONUDA

Odluka o odabiru_Traktorski priključci

Odluka_osigurana sredstva

 

JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO KOJE PROVODE UDRUGE NA PODRUČJU OPĆINE KRALJEVEC NA SUTLI ZA 2023. GODINU

Javni poziv

A-Obrazac za opis programa ili projekta

B-Obrazac Proračuna programa ili projekta

C-Izjava-o-nepostojanju-dvostrukog-financiranja

D-Obrazac-izjave-o-partnerstvu

Zapisnik

Odluka o dodjeli sredstava

 

JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA ZA POSTAVU BANKOMATA

Odluka o raspisivanju javnog poziva_bankomat

Odluka o imenovanju povjerenstva za provedbu natječaja za zakup poslovnog prostora

JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA ZA POSTAVU BANKOMATA

 

SANACIJA NESTABILNOG POKOSA S POJAČANIM ODRŽAVANJEM DIJELA PROMETNICE

Odluka o raspisivanju

Javni poziv sanacija nestabilnog pokosa s pojačanim održavanjem dijela prometnice

PRILOG 1_Ponudbeni list

PRILOG 2

PRILOG 3

PRILOG 4

TROŠKOVNIK_Kraljevec na Sutli_Kačkovec

 

JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE PROGRAMSKIH SADRŽAJA ELEKTRONIČKIH MEDIJA U 2023.

Odluka o raspisivanju Javnog poziva

Javni poziv

Obrazac br.1 – Podaci o podnositelju prijave na Javni poziv

Obrazac br.2 – Podaci o projektu/programskom sadržaju

Obrazac br.3 – Izjava o nekažnjavanju

Zaključak o odabiru_elekt.mediji

 

2022.

SANACIJA NESTABILNOG POKOSA I REKONSTRUKCIJA DIJELA PROMETNICE NA NERAZVRSTANOJ CESTI LUKAVEC KLANJEČKI

Poziv – Sanacija pokosa Lukavec Klanječki

Troškovnik

Prilog 1_Ponudbeni list

Prilog 2_Troškovnik

Prilog 3_Izjava o nekažnjavanju

Prilog 4_jamstveni rok

ZAPISNIK i ODLUKA O ODABIRU

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude

 

 

JAVNI POZIV ZA ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE NA PODRUČJU OPĆINE za 2023. GODINU

POZIV na dostavu ponuda – Održavanje javne rasvjete na podrućju općine Kraljevec na Sutli za 2023. godinu

Obrasci za natječaj

Troškovnik

Odluka o raspisivanju poziva – Održavanje javne rasvjete

Zapisnik Povjerenstva za provođenje postupka natječaja

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude

 

IZRADA GLAVNOG PROJEKTA SANACIJE DIJELOVA KOLNIČKE KONSTRUKCIJE NA LOKACIJI NERAZVRSTANE CESTE  KAPELSKI VRH –  LOVAČKI DOM I DOBRINA

Poziv na dostavu ponude Kapelski Vrh – Lovački dom i Dobrina

Ponudbeni list

Troškovnik

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude_Kapelski Vrh_Lovački dom i Dobrina

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda_Kapelski Vrh_Lovački dom i Dobrina

 

IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE – SANACIJE NESTABILNOG POKOSA NC LUKAVEC I NC ČEMEHOVEC

Odluka o poništenju Izrada projektne dokumentacije (Lukavec i Čemehovec)

Poziv na dostavu ponude

Ponudbeni list

Troškovnik

 

REKONSTRUKCIJA DIJELA ŽUPANIJSKE CESTE Ž2186 I IZGRADNJA NOGOSTUPA I OBORINSKE ODVODNJE U NASELJIMA STRMEC SUTLANSKI, MOVRAČ I KRALJEVEC NA SUTLI (II faza)
Ev.br. iz Plana nabave: 4/2022

Javni poziv -nogostup

Troškovnik

Prilog 1. – ponudbeni list

Prilog 2. – troškovnik

Prilog 3. – izjava o nekažnjavanju 

Prilog 4. – izjava o duljini jamstvenog roka

Prilog 5. – izjava o ovlaštenom inženjeru gradilišta 

 

NABAVA RADNIH BILJEŽNICA/VJEŽBENICA ZA OBVEZNE I IZBORNE PREDMETE  ZA UČENIKE OŠ “PAVLA ŠTOOSA”  KRAJEVEC NA SUTLI

Odluka o raspisivanju javnog poziva

Poziv na dostavu ponuda radne bilježnice

Ponudbeni list

Troškovnik

 

IZRADA IZVEDBENOG PROJEKTA SA SHEMOM STOLARIJE

Poziv na dostavu ponuda – Izrada izvedbenog projekta sa shemom stolarije

Ponudbeni list

Troškovnik

 

PROJEKTNE DOKUMENTACIJE PROMETNICE S ODVODNJOM I TROŠKOVNIKOM – k.č.br. 1293/158 k.o. Kraljevec na Sutli,

Izrada projektne dokumentacije prometnice s odvodnjom i troškovnikom – k.č.br. 1293/158 k.ko.Kraljevec na Sutli

Troškovnik za uslugi zrade projektne dokumentacije 

Ponudbeni list 

 

JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE PROGRAMSKIH SADRŽAJA ELEKTRONIČKIH MEDIJA U 2022.

Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2022. godini

Obrazac br. 1 – podaci o podnositelju prijave

Obrazac br.2 – podaci o programskom sadržaju

Izjava o urednosti poslovanja –  elektronički mediji

 

JAVNI POZIV ZA ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE NA PODRUČJU OPČINE

Poziv na dostavu ponude – održavanje javne rasvjete na području općine Kraljevec na Sutli

Troškovnik – javna rasvjeta 2022  Općina Kraljevec na Sutli

Ponudbeni list održavanje javne rasvjete

Obrazac 1 – Izjava o dostavi jamstva za uredno ispunjenje ugovora

Obrazac 2 – izjava o jamstvu za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku

 

JAVNI POZIV ZA ZIMSKU SLUŽBU 01.-05. 2022.

Poziv na dostavu ponude – Zimska služba 20.01.-20.05.2022.

Upute za izradu ponude – Zimska služba

2021.

Poziv na dostavu ponuda – državanje nerazvrstanih cesta na području općine Kraljevec na Sutli.

Dokumentacija za natječaj -državanje nerazvrstanih cesta na području općine Kraljevec na Sutli.

Zimska služba – javni natječaj

Uupute za izradu ponude – zimsla služba

Javni natječaj za prodaju nekretnina

Privola GDPR

IZJAVA – prodaja nekretnina

2020.

Poziv povjerenstva za provedbu Natječaja -testiranje kandidata

Zapisnik Povjerenstva o provedenom Natječaju – Pročelnik

2019.

JAVNI NATJEČAJ – PROČELNIK KnS

JAVNI NATJEČAJ – TEKUĆE ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA CESTA

ZIMSKA SLUŽBA-NATJEČAJ

ZAHTJEV-JAVNARASVJETA-POZIVNI

Skip to content