JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Uredovno vrijeme Općine:
ponedjeljak – petak: 7:00-15:00h
Radno vrijeme sa strankama: 8:00 do 14:00 sati
Djelatnici Jedinstvenog upravnog odjela:
Damjana Drčić – pročelnica  099 – 379 4550
Lucija Kolić – referent za uredsko poslovanje 049 – 554 523
Ivica Slavec – referent    099 – 3554  521
Dragutin Postružin – komunalni radnik 099 – 3554  524
Darko Babić – komunalni redar  098 – 933 7956
Uredovno vrijeme na području Općine – svaku srijedu od 08:00 do 15:00 sati

PREDSTAVKE I PRITUŽBE NA RAD OPĆINSKIH TIJELA

Sukladno članku 26. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“br: 33/0160/01129/05, 109/07125/0836/0936/09, 150/11144/1219/13137/15123/1798/19, 140/20).  tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dužna su omogućiti građanima i pravnim osobama podnošenje predstavki i pritužbi na svoj rad kao i na rad njihovih upravnih tijela, te na nepravilan odnos zaposlenih u tim tijelima kad im se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti.

Na podnijete predstavke i pritužbe čelnik tijela jedinice lokalne samouprave, odnosno upravnih tijela tih jedinica dužan je građanima i pravnim osobama dati odgovor u roku od 30 dana od dana podnošenja predstavke, odnosno pritužbe.

Tijela iz stavka 1. ovoga članka dužna su u službenim prostorijama na vidnom mjestu osigurati potrebna tehnička i druga sredstva za podnošenje predstavki i pritužbi (knjiga za pritužbe i sl.) i omogućiti usmeno izjavljivanje predstavke i pritužbe.

Predstavke i pritužbe na rad tijela Općine Kraljevec na Sutli mogu se predati u pisanom obliku ili usmeno na urudžbeni zapisnik u uredovno vrijeme na adresi Općina Kraljevec na Sutli, Kraljevec na Sutli 132, 49294 Kraljevecna Sutli.


Adresa za dostavu pisanih predstavki i pritužbi je:

Općina Kraljevec na Sutli, Kraljevec na Sutli 132, 49294 Kraljevecna Sutli.


Elektronička adresa za dostavu pisanih predstavki i pritužbi je:

opcina.kraljevec.ns@kraljevecnasutli.hr


Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support