Proračun i financijska izvješća

2023.

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za 01.- 12.2022.

Potvrda o učitanom financijskom izvještaju za 01-12. 2022.

Referentna stranica 01-12. 2022.

Bilješke uz finacijski izvještaj za 01-12. 2022.

Proracunski-vodic-za-gradane-2023.

Proračun Općine Kraljevec na Sutli za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu

Programi uz Proračun za 2023. godinu

Prijedlog Proračuna Općine Kraljevec na Sutli za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu

 

2022

Proračun Općine Kraljevec na Sutli za 2022. godinu nakon druge izmjene i dopune i Programi

Izvještaj o izvršenju proračuna za razdoblje 1-6 2022.

Proracunski vodic za građane 2022.

Financijski izvještaj 01. siječanj 2022. – 30.lipanj 2022.

Financijski izvještaj do 30.06.2022. – Bilješke uz izvještaj

Financijski izvještaj 01.siječanj 2021.-31.prosinac 2021.

Potvrda o preuzetom financijskom izvješću za 2021. godinu

Izvještaj o izvršenju proračuna 01.01.2021.-31.12.2021.

Bilješke uz financijski izvještaj za 2021. godinu

 

2021

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kraljevec na Sutli za 2021. godinu

Vodič za građane 2021

Proračun općine Kraljevec na Sutli za 2022.

Odluka o izvršavanju proračuna za 2022.

Plan nabave roba, radova i usluga za 2022.

Proračun 2021. nakon drugih izmjena i dopuna

Obrazloženje uz godišnji proračun 2021

izvješće o izvršenju proračuna od 01.01.-30.09.2021.

Financijski izvještaj za 01.01.- 30.06.2021.

Izvještaj o izvršenju proračuna za 2020. godinu

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima 1-12-2020

Potvrda o primljenom financijskom izvještaju za prvo tromjesječje 2021.

Financijsko izvješće za I. – III. 2021.

POTVRDA O PREUZETOM FINANCIJSKOM IZVJEŠTAJU ZA 2020.GODINU

IZVJEŠTAJ FINA 1-12-2020 OPĆINA KnS

BILJEŠKE 2020. OPĆINA KRALJEVEC NA SUTLI

Plan nabave roba, radova i usluga Općine Kraljevec na Sutli za 2021.god.

Odluka o izvršavanju proračuna za 2021.

PRORAČUN 2021

Proračun za 2021. god. i projekciju proračuna za 2022. i 2023. god.

Programi uz proračun

2020.

Vodič za proračunske korisnike za 2020-KnS

Plan razvojnih programa 2020 – 2022

ODLUKA – IZVRŠAVANJE PRORAČUNA 2020.

PRORAČUN OPĆINE KRALJEVEC NA SUTLI ZA 2020.G. I PROJEKCIJU PRORAČUNA ZA 2021. i 2022.G.

PRORAČUN OPĆINE KRALJEVEC NA SUTLI ZA 2019.G. NAKON PRVIH IZMJENA I DOPUNA (1)

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2019.

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2019, godinu

Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka u 2019.godini

 

2019.

PRORAČUN OPĆINE KRALJEVEC NS ZA 2020.G.

REBLANS PRORAČUNA za 2019.

Okružnica o sastavljanju i predaji financijskih izvještaja proračuna pror i izvanpror korisnika za I-XII 2018

OPĆINA KNS FINA 1-12-2018

POTVRDA O PREDAJI FIN.IZVJEŠTAJA – FINA

REFERENTNA STRANICA 1-12-2018

2018.

Odluka o izvršenju proračuna za 2019

PRORAČUN 2019

PRORAČUN 2018 -I promjene

Prijedlog PRORAČUNA za 2019 sa izvorima-1

PRORAČUN 2018 -1

PRORAČUN 2019.-2020.

PRORAČUN I PROJEKCIJA_2018_2019.

IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA 1-6/2018

IZVJEŠTAJI O ZADUŽIVANJU

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ za 2017. – Općina KnS

PRORAČUN – 2018. I.RAZINA

PRORAČUN – IZVRŠAVANJE 2018

2017.

OBRAZLOŽENJE UZ GODIŠNJI OBRAČUN 2017

PRORAČUN 2017- I IZMJENE 1.1

PRORAČUN-REBALANS 2017 V.RAZ.

POLUGODIŠNJI OBRAČUN 2017.

PRILOZI POLUGODIŠNJEM OBRAČUNU

GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA ZA 2016. GODINU

Izvještaj o danim državnim jamstvima i izdacima po državnim jam

Izvještaj o korištenju proračunske zalihe Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

2016.

OBRAZLOŽENJE UZ GODIŠNJI OBRAČUN 2016.

GODIŠNJI PRORAČUN 2016

IZVRŠENJE 1-12-2016

PRORAČUN 2016- NAKON PRVE IZMJENE-1

PRORAČUN 2016_PRVA IZMJENA

PRORAČUN OPĆINE KRALJEVEC NA SUTLI ZA 2016. GODINU NAKON PRVE IZMJENE

PRORAČUN ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2018. I 2019. GODINU

Skip to content