Proračun i financijska izvješća

2024.

Informacija o trošenju sredstava 3-2024

Informacija o trošenju sredstava 2-2024

Informacija o trošenju sredstava 1-2024

Proracunski-vodic-za-gradane-2023.

9. Proračun Općine Kraljevec na Sutli za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu

10. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Kraljevec na Sutli za 2024. godinu

20.PROGRAM FINANCIRANJA POTREBA SOCIJALNE SKRBI OPĆINE KRALJEVEC NA SUTLI ZA 2024. GODINU

21. PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA SPOMENIČKE RENTE OPĆINE KRALJEVEC NA SUTLI ZA 2024. GODINU

22.PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA OD NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU

23.PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA KOMUNALNE NAKNADE OPĆINE KRALJEVEC NA SUTLI ZA 2024.GODINU

24.PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA GROBNE NAKNADE OPĆINE KRALJEVEC NA SUTLI ZA 2024.GODINU

25. PROGRAM FINANCIRANJA POTREBA U ŠPORTU ZA 2024. GODINU

26.PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI ZA 2024. GODINU

27. PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2024. GODINU

28.PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐENJA

Proračun Općine Kraljevec na Sutli za 2024. godinu

Proracunski-vodic-za-gradane-2023

Proračun 2024. i prilozi

Odluka o izvršavanju Poračuna 2024.

2023.

BILJEŠKE UZ FIN.IZVJEŠTAJE 1-12-2023

Financijski izvjestaj 1-12-2023 OPCINA KRALJEVEC NA SUTLI

Potvrda 1-12-2023

Referentna stranica 1-12-2023

Proračun 2023. i prilozi_treće izmjene i dopune

Prijedlog PRORAČUNA za 2024 i projekcije za 2025. i 2026.

9. Proračun Općine Kraljevec na Sutli za 2023. godinu nakon druge izmjene i dopune

10. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kraljevec na Sutli za 2023.

1. Proračun Općine Kraljevec na Sutli za 2023. godinu nakon prve izmjene i dopune

5. PRORAČUN 2022 – IZVRŠENJE 1-12-2022

5. PRORAČUN 2022 – IZVRŠENJE 1-12-2022

10. Proračun Općine Kraljevec na Sutli za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu

Polugodisnj-izvjestaj-o-izvrsenju-Proracuna-Opcine-Kraljevec-na-Sutli-za-2023

Proracun-Opcine-KNS-za-2023.-nakon-druge-izmjene-i-dopune-s-ostalim-pripadajucim-materijalima

Zakljucak-Polugodisnje-izvjesce-nacelnice

1.-Proracun-Opcine-Kraljevec-na-Sutli-za-2023.-godinu-nakon-prve-izmjene-i-dopune

5.-PRORACUN-2022-IZVRSENJE-1-12-2022

6.-Zakljucka-o-prihvacanju-polugodisnjeg-izvjesca-opcinskog-nacelnika-za-razdoblje-7-12-2022.-godine

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za 01.- 12.2022.

Potvrda o učitanom financijskom izvještaju za 01-12. 2022.

Referentna stranica 01-12. 2022.

Bilješke uz finacijski izvještaj za 01-12. 2022.

Proracunski-vodic-za-gradane-2023.

Proračun Općine Kraljevec na Sutli za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu

Programi uz Proračun za 2023. godinu

Prijedlog Proračuna Općine Kraljevec na Sutli za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu

 

2022

Proračun Općine Kraljevec na Sutli za 2022. godinu nakon druge izmjene i dopune i Programi

Proračun Općine Kraljevec na Sutli za 2022 godinu nakon prve izmjene i dopune

Izvještaj o izvršenju proračuna za razdoblje 1-6 2022.

Proracunski vodic za građane 2022.

Financijski izvještaj 01. siječanj 2022. – 30.lipanj 2022.

Financijski izvještaj do 30.06.2022. – Bilješke uz izvještaj

Financijski izvještaj 01.siječanj 2021.-31.prosinac 2021.

Potvrda o preuzetom financijskom izvješću za 2021. godinu

Izvještaj o izvršenju proračuna 01.01.2021.-31.12.2021.

Bilješke uz financijski izvještaj za 2021. godinu

 

2021

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kraljevec na Sutli za 2021. godinu

Vodič za građane 2021

Proračun općine Kraljevec na Sutli za 2022.

Odluka o izvršavanju proračuna za 2022.

Plan nabave roba, radova i usluga za 2022.

Proračun 2021. nakon drugih izmjena i dopuna

Obrazloženje uz godišnji proračun 2021

izvješće o izvršenju proračuna od 01.01.-30.09.2021.

Financijski izvještaj za 01.01.- 30.06.2021.

Izvještaj o izvršenju proračuna za 2020. godinu

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima 1-12-2020

Potvrda o primljenom financijskom izvještaju za prvo tromjesječje 2021.

Financijsko izvješće za I. – III. 2021.

POTVRDA O PREUZETOM FINANCIJSKOM IZVJEŠTAJU ZA 2020.GODINU

IZVJEŠTAJ FINA 1-12-2020 OPĆINA KnS

BILJEŠKE 2020. OPĆINA KRALJEVEC NA SUTLI

Plan nabave roba, radova i usluga Općine Kraljevec na Sutli za 2021.god.

Odluka o izvršavanju proračuna za 2021.

PRORAČUN 2021

Proračun za 2021. god. i projekciju proračuna za 2022. i 2023. god.

Programi uz proračun

2020.

Vodič za proračunske korisnike za 2020-KnS

Plan razvojnih programa 2020 – 2022

ODLUKA – IZVRŠAVANJE PRORAČUNA 2020.

PRORAČUN OPĆINE KRALJEVEC NA SUTLI ZA 2020.G. I PROJEKCIJU PRORAČUNA ZA 2021. i 2022.G.

PRORAČUN OPĆINE KRALJEVEC NA SUTLI ZA 2019.G. NAKON PRVIH IZMJENA I DOPUNA (1)

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2019.

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2019, godinu

Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka u 2019.godini

 

2019.

PRORAČUN OPĆINE KRALJEVEC NS ZA 2020.G.

REBLANS PRORAČUNA za 2019.

Okružnica o sastavljanju i predaji financijskih izvještaja proračuna pror i izvanpror korisnika za I-XII 2018

OPĆINA KNS FINA 1-12-2018

POTVRDA O PREDAJI FIN.IZVJEŠTAJA – FINA

REFERENTNA STRANICA 1-12-2018

2018.

Odluka o izvršenju proračuna za 2019

PRORAČUN 2019

PRORAČUN 2018 -I promjene

Prijedlog PRORAČUNA za 2019 sa izvorima-1

PRORAČUN 2018 -1

PRORAČUN 2019.-2020.

PRORAČUN I PROJEKCIJA_2018_2019.

IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA 1-6/2018

IZVJEŠTAJI O ZADUŽIVANJU

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ za 2017. – Općina KnS

PRORAČUN – 2018. I.RAZINA

PRORAČUN – IZVRŠAVANJE 2018

2017.

OBRAZLOŽENJE UZ GODIŠNJI OBRAČUN 2017

PRORAČUN 2017- I IZMJENE 1.1

PRORAČUN-REBALANS 2017 V.RAZ.

POLUGODIŠNJI OBRAČUN 2017.

PRILOZI POLUGODIŠNJEM OBRAČUNU

GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA ZA 2016. GODINU

Izvještaj o danim državnim jamstvima i izdacima po državnim jam

Izvještaj o korištenju proračunske zalihe Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

2016.

OBRAZLOŽENJE UZ GODIŠNJI OBRAČUN 2016.

GODIŠNJI PRORAČUN 2016

IZVRŠENJE 1-12-2016

PRORAČUN 2016- NAKON PRVE IZMJENE-1

PRORAČUN 2016_PRVA IZMJENA

PRORAČUN OPĆINE KRALJEVEC NA SUTLI ZA 2016. GODINU NAKON PRVE IZMJENE

PRORAČUN ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2018. I 2019. GODINU

Skip to content