SUDJELOVANJE JAVNOSTI NA SJEDNICAMA OPĆINSKOG VIJEĆA

Sukladno članku 108. i 109. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kraljevec na Sutli (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije”, broj: 32/17. i 13/18.), rad Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela je javan te javnost ima pravo prisustvovati sjednicama Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela.
Uz poziv za održavanje sjednice Općinskog vijeća, objaviti će se obavijest da li je sjednica otvorena za prisutnost javnosti ili je zatvorenog tipa.
Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Općinskog vijeća, ali ne smiju remetiti red i tijek sjednice.
Građani i pravne osobe dužni su pisanim putem najaviti svoju nazočnost i nazočnost svojih predstavnika najmanje dva dana prije održavanja sjednice, putem Obrasca Prijave za prisustvovanje sjednici Općinskog vijeća.
Obrazac Prijave dostavlja se osobno ili putem pošte na adresu: Općina Kraljevec na Sutli, Općinsko vijeće, Kraljevec na Sutli 132, 49294 Kraljevec na Sutli, odnosno elektroničkom poštom na e-mail: opcina.kraljevec.ns@kraljevecnasutli.hr.
Tehnički uvjeti u prostoriji u kojoj se trenutno održavaju redovne sjednice Općinskog vijeća, omogućuju prisustvovanje do 5 osoba sjednici Općinskog vijeća.
Osobe koje dobiju dopuštenje predsjednika Općinskog vijeća za prisustvovanje sjednici, sjednici mogu prisustvovati uz predočenje osobne iskaznice ili druge identifikacijske isprave.
Ukoliko svoj interes za prisustvovanje sjednici Općinskog vijeća iskaže veći broj osoba od tehničkih i prostornih mogućnosti za normalan rad, predsjednik Općinskog vijeća će temeljem redoslijeda pristiglih prijava odrediti osobe koje mogu prisustvovati sjednici Općinskog vijeća.
Skip to content