JAVNI POZIV – Rekonstrukcija dijela Županijske ceste Ž2186 i izgradnja nogostupa i oborinske odvodnje u naseljima Strmec Sutlanski, Movrač i Kraljevec na Sutli (II faza) Ev.br. iz Plana nabave: 4/2022 – ODLUKA

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude

Odluka o odabiru

Rekonstrukcija dijela Županijske ceste Ž2186 i izgradnja nogostupa i oborinske odvodnje u naseljima Strmec Sutlanski, Movrač i Kraljevec na Sutli (II faza) Ev.br. iz Plana nabave: 4/2022

Javni poziv

Troškovnik

Prilog 1. – ponudbeni list

Prilog 2. – troškovnik

Prilog 3. – izjava o nekažnjavanju

Prilog 4. – izjava o duljini jamstvenog roka

Prilog 5. – izjava o ovlaštenom inžinjeru gradilišta 

Skip to content