JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO KOJE PROVODE UDRUGE NA PODRUČJU OPĆINE KRALJEVEC NA SUTLI ZA 2024. GODINU

Skip to content