JAVNI POZIV – za sufinanciranje manifestacija od javnog interesa za opće dobro koje provode udruge na području općine Kraljevec na Sutli za 2022. godinu

Skip to content