Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Kraljevec na Sutli

Na temelju članka 9. Statuta Općine Kraljevec na Sutli (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije”, broj: 32/17 i 13/18), raspisuje se:

JAVNI POZIV

za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Kraljevec na Sutli

 

I.

Općinsko vijeće dodjeljuje javna priznanja fizičkim i pravnim osobama za Dan Općine Kraljevec na Sutli, za postignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Općine Kraljevec na Sutli, a osobito za naročite uspjehe u unapređivanju gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređivanja okoliša, sporta, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih djelatnosti, te za poticanje aktivnosti koje su tome usmjerene.

II.

Javna priznanja i počasti Općine Kraljevec na Sutli su:

– Povelja Općine Kraljevec na Sutli,

– Povelja Počasnom građaninu Općine Kraljevec na Sutli,

– Plaketa Općine Kraljevec na Sutli,

– Nagrada za životno djelo za iznimna postignuća i doprinos Općini Kraljevec na Sutli,

– Zahvalnica Općine Kraljevec na Sutli.

III.

Prijedlog za dodjelu priznanja mora biti pisano obrazložen i sadržavati:

  1. a) za pojedince – životopis kandidata, tijek njegovoga rada i ostvarenih rezultata,

                temeljito obrazloženje razloga predlaganja.

  1. b) za pravne osobe – osnovne podatke o ustroju i djelatnosti, ostvarene rezultate rada,

                      temeljito obrazloženje razloga predlaganja

Uz prijedlog je predlagatelj dužan priložiti odgovarajuću dokumentaciju (objavljene radove, analize, prikaze, stručne kritike i ocjene, natjecateljske rezultate i sl.) kojom se potvrđuju navodi iz prijedloga.

                                                                                                                               IV.

Pismeni prijedlozi podnose se u roku 15 dana od dana objave ovog javnog poziva Općini Kraljevec na Sutli, Povjerenstvu za priznanja na adresu: Kraljevec na Sutli 132, 49 294 Kraljevec na Sutli, u zatvorenoj omotnici s napomenom “PRIJEDLOG ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA OPĆINE KRALJEVEC NA SUTLI”.

 

Javni poziv

Skip to content