Završetak komunalnih radova na području općine Kraljevec na Sutli

U suradnji sa Županijskom upravom za ceste završeni su radovi na izgradnji druge etape nogostupa u Kraljevcu na Sutli. Općina je participirala sa iznosom od 75.000 kuna.

Završeni su radovi na asfaltiranju mosta u Radakovu kao i na sanaciji klizišta u Kapelskom Vrhu.

U tijeku je navoz kamenog agregata za redovno održavanje makadam cesta.

Skip to content