ZAKLJUČAK O DODJELI STIPENDIJE UČENICIMA SREDNJIH ŠKOLA I STUDENTIMA S PODRUČJA OPĆINE KRALJEVEC NA SUTLI

Na temelju Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata (KLASA:021-05/16-01/14, URBROJ:2135-02-16-01, od 23.03.2016. godine) i raspisanog natječaja u školskoj, odnosno akademskoj 2017./2018. godini, Općina Kraljevec na Sutli dodjeljuje pet (5) novih učeničkih i dvije (2) studentske stipendije, za učenike odnosno studente s područja Općine Kraljevec na Sutli.

Visina stipendije iznosi:

– 300,00 kuna mjesečno za učenike, počevši od rujna 2017. godine,

– 400,00 kuna mjesečno za studente, počevši od listopada 2017. godine.

U razmatranju pristigle dokumentacije i izvršenog bodovanja, stipendija će se dodijeliti slijedećim učenicima i studentima:

UČENICI:

 1. LORENA MIKOLIĆ, Kapelski Vrh 43B, Kraljevec na Sutli,
 2. INES ŠVAJCAR, Kraljevec na Sutli 149, Kraljevec na Sutli,
 3. LUCIJA BOROŠAK, Kraljevec na Sutli 149, Kraljevec na Sutli,
 4. VALENTINA HORVATIN, Draše 57A, Kraljevec na Sutli,
 5. KARLO STRUNJAK, Lukavec Klanječki 43, Kraljevec na Sutli.

STUDENTI:

 1. IVAN SPORIŠ, Radakovo 13, Kraljevec na Sutli,
 2. MIHAEL TRESK, Radakovo 149, Kraljevec na Sutli.

Na temelju marljivog rada i postignutog izvrsnog rezultata u protekloj školskoj/akademskoj godini pravo na nastavak primanja stipendije bez ponavljanja natječajnog postupka, temeljem članka 5. spomenutog Pravilnika imaju slijedeći:

UČENICI:

 1.  VERONIKA KRALJ, Strmec Sutlanski 56A, Kraljevec na Sutli,
 2. KARLO ČUK, Gornji Čemehovec 29, Kraljevec na Sutli,
 3. HELENA KRNJULC, Kapelski Vrh 47, Kraljevec na Sutli,
 4. ANTONIA CINGULIN, Kačkovec 61B, Kraljevec na Sutli.

STUDENTI:

 1. PETRA BRKIĆ, Gornji Čemehovec 52, Kraljevec na Sutli,
 2. MARTINA PONGRAC, Kapelski Vrh 67, Kraljevec na Sutli,
 3. LEONARDA JANKOVIĆ, Gornji Čemehovec 54, Kraljevec na Sutli,
 4. MONIKA TRBUŠIĆ, Radakovo 32, Kraljevec na Sutli.

Zaključak o dodjeli stipendije

 

Skip to content