PROVEDBA PROJEKTA FINANCIRANOG IZ FONDA SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE

FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE

#MINISTARSTVOGOSPODARSTVAIODRŽIVOGRAZVOJA

1. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja odobrilo nam je sredstva u iznosu 100%, što iznosi 724.625,00 kuna za Sanaciju nestabilnog pokosa na lokaciji dijela ceste Kapelski Vrh.
Predmetni destabilizirani pokos nalazi se na dijelu nerazvrstane ceste Kapelski Vrh, blizu groblja Kapelski Vrh.

 

2.Općinska načelnica u mjesecu ožujku 2023. potpisala je Ugovor o javnoj nabavi s izvođačem radova TOMISLAV TRANSPORTI, VL. Tomislav Mihalić, za Sanaciju klizišta Kapelski Vrh u Općini Kraljevec na Sutli, u iznosu od 72.293,28 €.

Predmetni destabilizirani pokos nalazi se na dijelu nerazvrstane ceste Kapelski Vrh, blizu groblja Kapelski Vrh.

3. IZVOĐENJE RADOVA ZA SANACIJU NESTABILNOG POKOSA I REKONSTRUKCIJA DIJELA PROMETNICE NA NERAZVRSTANOJ CESTI LUKAVEC KLANJEČKI IZNOSI 33.895,93 €(s PDV-om)

4. SANACIJA PROPUSTA KAČKOVEC iznosi78.789,88 €(s PDV-om)

5. RADOVI ZA SANACIJU EROZIJE TLA USLIJED POTRESA-DRAŠE iznose 91.304,03€(s PDV-om)

Radovi na sanaciji klizišta Kapelski Vrh u Općini Kraljevec na Sutli uz mjesno groblje Kapelski Vrh.😄👷👷‍♂️
Radovi na sanaciji nestabilnog pokosa i rekonstrukcija dijela prometnice u naselju Lukavec Klanječki.😃👷👷‍♂️

3.[DOBIVENO DODATNIH 226.569,86 €]

Potpisan je Aneks Ugovora s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja kojim je obuhvaćena Sanacija erozije tla u naseljima Lukavec Klanječki, Kačkovec i Draše u iznosu od 226.569,86 € ( 1.707.090,60 kuna), te Klizište Kapelski Vrh koji iznosi 96.174,27 € (724.625,00 kuna), od čega je ukupan iznos Ugovora 322.744,13 € ( 2.431.715,60 kuna).

#KRAPINSKOZAGORSKAŽUPANIJA

1. Dana 05. prosinca 2022. je načelnica u Bedekovčini potpisala ugovor o dodjeli sredstava putem Javnog poziva Krapinsko-zagorske županije „Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Krapinsko-zagorske županije“.
Općina Kraljevec na Sutli ostvarila je potporu u iznosu od 1.277.465,00 kn za sanaciju cesta od potresa.

2.[DOBIVENO DODATNIH 182.210,00 €]

Potpisan je Aneks Ugovora s Krapinsko-zagorskom županijom kojim je obuhvaćena Sanacija dijelova kolničke konstrukcije na lokaciji NC Kapelski Vrh-Lovački dom i Dobrina oštećenih u potresu u iznosu od 169.548,74 € ( 1.277.465,00 kuna), te za Ulicu Radakovo od kućnog broja 85-103 i Ulicu Radakovo-Zlački u iznosu od 182.210,00 € ( 1.372.861,00 kuna), od čega je ukupan iznos Ugovora 351.758,74 € ( 2.650.326,20 kuna).
3. Općinska načelnica potpisala je Ugovor o javnoj nabavi s izvođačem radova TOMISLAV TRANSPORTI, VL. Tomislav Mihalić za Izgradnju, sanaciju i održavanje ceste Kapelski Vrh u Općini Kraljevec na Sutli, u iznosu od 158.509,13 €.
Mjesto izvođenja radova nalazi se na dijelu nerazvrstane ceste Kapelski Vrh-Lovački dom i Dobrina.
4. Sanacija nerazvrstane ceste Radakovo-Zlački iznosi 99.040,73€(s PDV-om)
5. Sanacija nerazvrstane ceste Radakovo-Goljak iznosi 100.173,99€(s PDV-om)
Skip to content