Poziv na dostavu ponuda – održavanje javne rasvjete na području općine Kraljevec na Sutli

Općina Kraljevec na Sutli raspisala je Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za održavanje javne rasvjete na području općine Kraljevec na Sutli. Evidencijski broj nabave 10/2022. Ovim predmetom nabave obuhvaćeno je obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području općine Kraljevec na Sutli, a sve prema troškovniku nabave.

Procijenjena vrijednost nabave iznosi 70.000,00 kuna s PDV-om.

Rok za dostavu ponuda je 26. siječnja 2022. g. (srijeda).

Prilozi;

Poziv na dostavu ponude – održavanje javne rasvjete na području općine Kraljevec na Sutli

Troškovnik – javna rasvjeta 2022  Općina Kraljevec na Sutli

Ponudbeni list održavanje javne rasvjete

Obrazac 1 – Izjava o dostavi jamstva za uredno ispunjenje ugovora

Obrazac 2 – izjava o jamstvu za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku

Skip to content