Pokretanje postupka javnom objavom – komunalni redar

Sukladno članku 43. stavak 1. Zakona o općem upravnom postupku (“Narodne novine”, broj 47/09), komunalni redar Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kraljevec na Sutli dana 13. lipnja 2018. godine objavljuje
POKRETANJE POSTUPKA JAVNOM OBJAVOM

Pokreće se postupak radi uklanjanja drveća uz nerazvrstanu asfaltiranu cestu Draše-Bratovski Vrh, 188, na katastarskoj čestici broj 1564, k.o. Novi Dvori, upisane u Z.K.U. 139, oznaka zemljišta „Šuma klučica u Lukavcu” i upisanih u posjedovnim listovima broj 427, 428, 714, 717 i 718 k.o. Novi Dvori Klanječki

2. Uklanjaju se drveća i granje koje ometaju javnu prometnu površinu.

3. Pozivaju se osobe upisane u vlasništvu i posjedništvu po k.č.br. 1564, k.o. Novi Dvori Klanječki da dostave ovom odjelu dokaz o korištenju i uživanju predmetne čestice, označe lokaciju posjedništva ili drugi dokaz o posjedovanju osobno i1i pismeno na adresu: Općina Kraljevec na Sutli, Kraljevec na Sut1i 132.

4. Rok za dostavu traženih podataka iz točke 3, ove javne objave je 30 dana od dana objave pokretanja javne objave.

5. Upozoravaju se osobe upisane u Z.K.U. 139 i upisane u posjedovnim listovima, da će se istekom roka ukloniti drveće i granje putem treće osobe i trošak uklanjanja će se dostaviti dostupnim upisanim vlasnicima ili korisnicima predmetne nekretnine.

6. Pokretanje postupka javne objave objavit če se web stranicama Općine, oglasnim pločama na području Općine i osobnom dostavom.

Pokretanje postupka javnom objavom – komunalni redar

Skip to content