Odobren projekt “Učimo zeleno”

 Ministarstvo zaštite okoliša i energetike odobrilo je Gradu Klanjcu i partnerima, kao prihvatljivom prijavitelju na poziv za dostavu projektnih prijedloga za provedbu Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom, Odluku o financiranju projekta “Učimo zeleno” u iznosu od 499.981,62 kuna. Program se financira u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. -2020., kroz specifični cilj – Smanjenje količine otpada koji se odlaže na odlagališta, a sufinanciranje prihvatljivih troškova iz Kohezijskog fonda iznosi 84,99%.

Cilj projekta je smanjenje količine otpada koji se odlaže na odlagalište. Projektom će se informirati i educirati građani o održivom gospodarenju otpadom kroz provedbu niza raznovrsnih edukativnih aktivnosti, pri čemu će posebna pažnja biti posvećena aktivnostima u kojima će sudjelovati najmlađi. Projektom se posebno naglašavaju teme vezane uz sprječavanje nastanka otpada, pravilnog odvajanja otpada u kućanstvima, kućnog kompostiranja i ponovne uporabe predmeta. Provodit će se edukativne akcija putem letaka, plakata, informativne emisije, brošure, radionice za školsku djecu i druge aktivnosti predviđene projektom. Grad Klanjec je nositelj projekta, a u njemu sudjeluju i općine Tuhelj, Veliko Trgovišće, Desinić, Zagorska sela, Kumrovec i Kraljevec na Sutli.

Projekt financira Ministarstvo s bespovratnih 85%, a ostalo će  financirati partneri prema broju stanovnika jedinica lokalne samouprave uključenih u projekt. Projekt kreće od 9 mjeseca ove godine, a provodit će se 2 godine .

Skip to content