ODLUKA O PROGLAŠENJU PRIRODNE NEPOGODE – TUČA ZA PODRUČJE OPĆINE KRALJEVEC NA SUTLI 13.07.2023.

Temeljem Odluke o proglašenju prirodne nepogode – tuča za područje
Općine Kraljevec na Sutli od 21. srpnja 2023. župana
Krapinsko-zagorske županije Općina Kraljevec na Sutli će zaprimati
prijave šteta od prirodne nepogode.

Prijave se zaprimaju u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja Odluke
o proglašenju prirodne nepogode, odnosno najkasnije do 29. srpnja
2023. godine ( zaključno 28. srpnja 2023. (petak) u 23:59 sati ), putem:

– e-maila: opcina.kraljevec.ns@kraljevecnasutli.hr

– preporučenom poštom na adresu: Općina Kraljevec na Sutli, Kraljevec
na Sutli 132, 49294 Kraljevec na Sutli, s naznakom „Prijava štete od
elementarne nepogode tuča“,

– osobno predati u Jedinstveni upravni odjel Općine Kraljevec na Sutli
radnim danom u vremenu od 8:00 do 14:00 sati

Prijava štete na poljoprivredi:
Sukladno članku 10. Pravilnika o registru šteta od prirodnih nepogoda

Štetu u poljoprivredi mogu prijaviti svi poljoprivredni proizvođači
upisani u Upisnik poljoprivrednika
Prijava štete od prirodnih nepogoda u poljoprivredi obavezno sadržava
MIPBG poljoprivrednog proizvođača te ARKOD oznaku površine za koju se
šteta prijavljuje ili broj katastarske čestice

Upute za prijavu na poljoprivredi:
Obrasce za prijavu šteta u poljoprivredi možete preuzeti i popuniti u
Općini Kraljevec na Sutli, kao prilog obrascu prijave obavezno
dostavite LIST A i B Zahtjeva za potporu za 2023. godinu koji ste
preuzeli prilikom prijave poticaja u APPRRR-u u Krapini.

Privatne osobe koje nisu upisane u Upisnik poljoprivrednika:
Sukladno odredbama Pravilnika o registru šteta od prirodnih nepogoda
osobe koje nisu upisane u Upisnik poljoprivrednika ne ispunjavaju
uvjete za prijavu šteta u Registar šteta. Unatoč tome Općina Kraljevec
na Sutli će zaprimiti prijavu štete od privatnih osoba no ne možemo
jamčiti da će navedene prijave biti obrađene u Registru šteta.

Povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda zadržava pravo od
prijavitelja zatražiti dodatnu dokumentaciju.

 

Odluka o proglašenju prirodne nepogode – tuča

Obrazac-Prijava-stete-od-prirodne-nepogode

Skip to content