ODLUKA O PROGLAŠENJU PRIRODNE NEPOGODE – OLUJNI I ORKANSKI VJETAR ZA PODRUČJE OPĆINE KRALJEVEC NA SUTLI 19.07.2023.

Temeljem Odluke o proglašenju prirodne nepogode – olujni i orkanski
vjetar za područje Općine Kraljevec na Sutli od 24. srpnja 2023.
župana Krapinsko-zagorske županije Općina Kraljevec na Sutli će
zaprimati prijave šteta od prirodne nepogode.

Prijave se zaprimaju u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja Odluke
o proglašenju prirodne nepogode, odnosno najkasnije do 01. kolovoza
2023. godine ( zaključno 01.08. 2023. (utorak) u 23:59 sati ), putem:

– e-maila: opcina.kraljevec.ns@kraljevecnasutli.hr

– preporučenom poštom na adresu: Općina Kraljevec na Sutli, Kraljevec
na Sutli 132, 49294 Kraljevec na Sutli, s naznakom „Prijava štete od
prirodne nepogode olujni i orkanski vjetar“,

– osobno predati u Jedinstveni upravni odjel Općine Kraljevec na Sutli
radnim danom u vremenu od 8:00 do 14:00 sati

Prijava štete na stambenim i gospodarskim objektima.

Upute za prijavu :
Obrasce za prijavu šteta možete preuzeti i popuniti u Općini Kraljevec
na Sutli, kao prilog obrascu prijave obavezno dostavite Vlasnički
list/Posjedovni list/Ugovor o najmu.

Povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda zadržava pravo od
prijavitelja zatražiti dodatnu dokumentaciju.

 

Odluka o proglašenju prirodne nepogode – olujni i orkanski vjetar

Obrazac: Prijava štete od prirodne nepogode

Dodatak obrascu za prijavu štete na građevini

Skip to content