Objava biračima – nacionalne manjine

                                                          OBJAVA BIRAČIMA

Vlada Republike Hrvatske je dana 28. ožujka 2019. donijela Odluku o raspisivanju izbora
za članove vijeća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne)
samouprave i Odluku o raspisivanju izbora za predstavnike nacionalnih manjina u
jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Za dan provedbe izbora određena je nedjelja, 5. svibnja 2019.
Pozivaju se birači pripadnici nacionalnih manjina za koje će se provesti izbori za članove
vijeća 1 za predstavnike nacionalnih manjina da izvrše pregled, dopunu i ispravak podataka
upisanih u registar birača,
Birači mogu pregledati te zatražiti dopunu ili ispravak podataka upisanih u registar birača u
službi za opću upravu ureda državne uprave u županiji i Gradskom uredu za opću upravu
Grada Zagreba, nadležnom prema mjestu svog prebivališta i to svakim radnim danom u radno
vrijeme ureda.
Pozivaju se pripadnici nacionalnih manjina koji će do dana provedbe izbora navršiti 18
godina da se izjasne o svojoj nacionalnoj pripadnosti pred nadležnim uredom.
Detaljnije obavijesti bit će objavljene na mrežnim stranicama nadiežnih ureda.
Rok za podnošenje zahtjeva za dopunu ili ispravak podataka u registru birača istječe
u srijedu, 24. travnja 2019.
Na izvacima iz popisa birača koji će biti dostavljeni na biračka mjesta, nalazit će se samo
birači pripadnici nacionalnih manjina koji imaju prebivalište u jedinicama lokalne i
područne (regionalne) samouprave u kojima se provode izbori i važeće osobne iskaznice.
Birači pripadnici nacionalnih manjina za koje se prilikom dolaska na biračko mjesto utvrdi da
nisu upisani u izvatke iz popisa birača, mogu na dan izbora svoje pravo glasovanja ostvariti s
potvrdom za glasovanje koju izdaje nadležni ured prema mjestu prebivališta birača,
Skreće se pozornost biračima da se na dan izbora ne mogu izjašnjavati o svojoj
nacionalnoj pripadnosti, osim ako se utvrdi da nisu upisaniru-registar birača.

OBJAVA BIRAČIMA – manjine

Skip to content