Obavijest udrugama o dostavi izvještaja za 2018. godinu

Udruge čiji su prograrni/projekti tijekom 2018. godine sufinancirani iz Općine Kraljevec na Sutli, dužne su dostaviti izvješća o realizaciji projekta/programa i utrošenim financijskim sredstvima. Mole se udruge da do 04. veljače 2019. godine u Općinu Kraljevec na Sutli dostave popunjene obrasce opisnog i financijskog izvještaja radi izvještavanja o provedbi svojeg programa/projekta i utrošenim sredstvima u 2018. godini sukladno sklopljenim ugovorima.

Izvještaji se dostavljaju u papirnatom obliku ovjereni potpisom i pečatom ovlaštene osobe za zastupanje udruge, uz prilaganje i dokazne dokumentacije sukladno odredbama sklopljenih ugovora. Dostavljanje godišnjih izvjeka o realizaciji projekata/programa je ujedno i zakonska obaveza, te će se na temelju podnesaka razmotriti i daljnje financiranje udruga. Ukoliko udruge ne dostave izvješća u zadanom roku s odgovarajućim dokazima o namjenski potrošenom novcu u 2018. godini ne mogu računati na financijska sredstva iz proračuna Općine Kraljevec na Sutli u 2019. godini

dopis udrugama

obrazac_financijskog_izvjestaj za 2018

Skip to content