OBAVIJEST O PROMIJENI POSLOVNE BANKE I ŽIRO RAČUNA OPĆINE KRALJEVEC NA SUTLI

Obavještavaju se svi građani i poslovni partneri da je Općina Kraljevec na Sutli promijenila poslovnu banku i broj žiro računa.

Od dana 01.02.2022. godine Općina Kraljevec na Sutli posluje sa Erste & Steiermärkische Bank d.d., a novi broj žiro računa Općine Kraljevec na Sutli glasi: HR6624020061820800002.

Sva plaćanja ( komunalna naknada, naknada za uređenje voda, komunalni doprinos i dr.) koja ste do sada vršili na stari broj računa (HR8523600001820800002 Zagrebačka banka), potrebno je ubuduće vršiti na novi broj žiro računa HR6624020061820800002.

Općina Kraljevec na Sutli

Skip to content