Obavijest o početku radova

Obaviještavamo Vas da će Hrvatske vode, Vodnogospodarska ispostava za mali sliv „Krapina-Sutla” na području Općine Kraljevec na Sutli dana 01.04.2019. godine početi sa radovima na Pritokama potoka Kačkovee Kraljevec na Sutli, km:0+027,88 — 0H-227,88; L1=200 m, 0+00 — 0+520; L2=520 m, 0+000 — 0+140; L3= 140 m, 0+024,62 — 0+164,62; L4=140 m, sječa raslinja tehničko čišćenje korita, iz programa radova na branjenom području 12: Područje malog sliva Krapina Sutla. Molimo sve vlasnike zemljišta da osiguraju međe svojjh parcela.

Obavijest o radovima

obavijest o početku radova

Skip to content