Obavijest o početku radova

 

Obavještavamo Vas da će Hrvatske vode, Vodnogospodarska ispostava za mali sliv „Krapina-Sutla” na području Općine Kraljevec na Sutli  dana 24.05.2019. godine početi  sa radovima na Pritokama potoka Kačkovec – Kraljevec na Sutli, km:0+027,88 – 0+227,88; L1=200 m, 0+000 – 0+520; L2=520 m, 0+000 – 0+140; L3= 140 m, 0+024,62 – 0+164,62; L4=140 m, – uklanjanje naplavina iz korita vodotoka Molimo sve vlasnike zemljišta da osiguraju međe svojih parcela.

Skip to content