Jednoglasno donesen proračun Općine Kraljevec na Sutli za 2020. godinu

Posljednja ovogodišnja, 22. po redu sjednica Općinskog vijeća Općine Kraljevec na Sutli, održana je u četvrtak 19. prosinca 2019. godine.

Raspravljalo se o 30 točaka dnevnog reda, a sjednici je prisustvovalo 7 vijećnika.

Na sjednici su najprije usvojene Izmjene i dopune Proračuna za 2019. godinu, a potom je jednoglasno donesen najvažniji akt dnevnog reda posljednje sjednice u 2019. godini, a to je Proračun Općine Kraljevec na Sutli za 2020. godinu koji je planiran u iznosu od 4.868.660,00 kuna.

Nakon donošenja Proračuna za iduću godinu, Općinsko vijeće je donijelo Plan razvojnih programa, Plan nabave, Program gradnje i Program gradnje i održavanja objekata komunalne infrastrukture, Program utroška sredstava spomeničke rente, Program utroška sredstava komunalne naknade te Program utroška naknade za zadržavane nezakonito izgrađenih zgrada.

Općinsko vijeće donijelo je i Program javnih potreba za 2020. godinu u područjima kulture i socijalne skrbi te Program javnih potreba u sportu.

U nastavku sjednice donijeti su Odluku o izvršavanju Proračuna Općine Kraljevec na Sutli za 2019. godinu i Zaključak o načinu isplate izvoditelju radova za obavljanje komunalnih poslova na području Općine Kraljevec na Sutli.

Skip to content