JAVNI UVID U NACRT PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE KRALJEVEC NA SUTLI

Na temelju članka 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine”, broj: 94/13. i 73/17.) te članka 49. Statuta Općine Kraljevec na Sutli („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije”, broj: 32/17.), Načelnica Općine Kraljevec na Sutli objavljuje:

JAVNI UVID U NACRT PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE KRALJEVEC NA SUTLI ZA RAZDOBLJE 2017. — 2022. GODINE

Javna rasprava o nacrtu Plana gospodarenja otpadom Općine Kraljevec na Sutli za razdoblje 2017. 2022. godine održati će se u periodu od 08. 01. 2018. do 12. 02. 2018. god., organiziranjem javnog uvida.

Javni uvid u nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Kraljevec na Sutli za razdoblje 2017. – 2022. god. biti će svakog radnog dana u vremenu od 08,00 — 14,00 u prostorijama Općine Kraljevec na Sutli, Kraljevec na Sutli 132, 1 kat vijećnica, a isti će biti objavljen i na službenim stranicama Općine Kraljevec na Sutli www.kraljevecnasutli.hr

Građani i pravne osobe mogu svoja očitovanja, mišljenja, primjedbe i prijedloge upisati u knjigu primjedbi uz izloženi nacrt Plana, tijekom cijelog razdoblja javnog uvida. Pisana očitovanja, mišljenja, primjedbe i prijedloge na nacrt Plana koja moraju biti čitko napisana, uz ime i prezime, te adresu podnositelja, građani i udruge mogu dostaviti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kraljevec na Sutli do 12.02.2018. godine.

Ako u navedenom roku građani i udruge ne dostave svoja očitovanja, mišljenja, prijedloge i primjedbe smatrat će se da su isti suglasni sa izloženim nacrtom Plana.

JAVNI UVID U NACRT PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE KRALJEVEC NA SUTLI

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM – prijedlog

 

Skip to content