JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE MANIFESTACIJA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO KOJE PROVODE UDRUGE NA PODRUČJU OPĆINE KRALJEVEC NA SUTLI ZA 2023. GODINU

Skip to content