Javni poziv za isticanje kandidatura za članove Savjeta mladih

Datum objave: 09. 1. 2018.

Temeljem članka 9. stavka 2. i članka 10. stavka 2. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“, broj: 41/14.) i članka 6. Odluke o osnivanju Općinskog savjeta mladih Općine Kraljevec na Sutli („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj: 4/15.), Općinsko vijeće Općine Kraljevec na Sutli, o b j a v l j u j e

J A V N I  P O Z I V

za isticanje kandidatura za članove/članice Općinskog savjeta mladih Općine Kraljevec na Sutli i njihove zamjenike

Ovim Pozivom pokreće se postupak izbora za članove Općinskog savjeta mladih Općine Kraljevec na Sutli i njihove zamjenike (dalje u tekstu: Savjet mladih). Savjet mladih je savjetodavno tijelo Općine Kraljevec na Sutli (dalje u tekstu: Općina) koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih na razini Općine.

Izrazi koji se koriste u ovom Javnom pozivu, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

Savjet mladih čini 7 članova i 7 zamjenika članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika. Članove Savjeta mladih i njihove zamjenike bira Općinsko vijeće na temelju pisanih i obrazloženih kandidatura na vrijeme od 3 (tri) godine.

U Savjet mladih biraju se osobe koje u trenutku podnošenja kandidature za članstvo u Savjet mladih imaju od navršenih 15 (petnaest) do navršenih 30 (trideset) godina života s prebivalištem ili boravištem na području Općine Kraljevec na Sutli.

Sve pojedinosti možete vidjeti u priloženom dokumentu.

JAVNI POZIV – SAVJET MLADIH


Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support