JAVNI POZIV: Prijavite građevine koje sadrže azbest

Općina Kraljevec na Sutli poziva sve vlasnike / korisnike građevina u kojima se nalazi ugrađen azbest kao građevni materijal (kuće, pomoćni objekti, poljoprivredni i gospospodarski objekti i sl.) da dostave podatke o lokacijama tih građevina, kao i podatke o procjeni količine, vrste i stanju materijala za koje je izvjesno da će postati azbestni otpad. Općina Kraljevec na Sutli podatke o građevinama koje sadrže azbest prikuplja temeljem članka 18. stavka 1. Pravilnika o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest („Narodne novine“ br. 69/16) te ih je obvezan dostaviti  Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Prema navedenom Pravilniku, vlasnici, odnosno korisnici građevina u kojima se nalazi azbest, dužni su odazvati se pozivu i dostaviti zatražene podatke, a sve s ciljem planiranja sustava gospodarenja građevnim otpadom koji sadrži azbest. Rok za prijavu je 1. ožujka 2020. godine dostavom prijavnog obrasca OBRAZAC-ZA-PRIJAVU-GRAĐEVINA-U-KOJIMA-SE-NALAZI-AZBEST-NA-PODRUČJU-OPĆINE-KRALJEVEC NA SUTLI

Obrazac dostaviti:

−  osobno donesete  u pisarnicu Općine Kraljevec na Sutli

−  na e-mail: opcina.kraljevec.ns@kraljevecnasutli.hr

Skip to content