Javni poziv- podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Kraljevec na Sutli

Na temelju članka 9. Statuta Općine Kraljevec na Sutli (“Službeni glasnik Krapinsko – ­zagorske županije”, broj: 32/17 i 13/18), raspisuje se:

JAVNI POZIV

za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Kraljevec na Sutli

Općinsko vijeće dodjeljuje javna priznanja fizičkim i pravnim osobama za Dan Općine Kraljevec na Sutli, za postignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Općine Kraljevec na Sutli, a osobito za naročite uspjehe u unapređivanju gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređivanja okoliša, sporta, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih djelatnosti, te za poticanje aktivnosti koje su tome usmjerene.

Javna priznanja i počasti Općine Kraljevec na Sutli su:

  •  Povelja Općine Kraljevec na Sutli,
  • Povelja Počasnom građaninu Općine Kraljevec na Sutli,
  • Plaketa Općine Kraljevec na Sutli,
  • Nagrada za životno djelo za iznimna postignuća i doprinos Općini Kraljevec na Sutli,
  • Zahvalnica Općine Kraljevec na Sutli.

Prijedlog za dodjeIu priznanja mora biti pisano obrazložen i sadržavati:

  1. za pojedince životopis kandidata, tijek njegovoga rada i ostvarenih rezultata, temeljito obrazloženje razloga predlaganja.
  2. za pravne osobe osnovne podatke o ustroju i djelatnosti, ostvarene rezultate rada, temeljito obrazloženje razloga predlaganja

Uz prijedlog je predlagatelj dužan priložiti odgovarajuću dokumentaciju (objavljene radove, analize, prikaze, stručne kritike i ocjene, natjecateljske rezultate i sl.) kojom se potvrduju navodi iz prijedloga.

Javni poziv – priznanja

Skip to content