JAVNI POZIV Na izmjeru nerazvrstane ceste „Kapelski Vrh – Lovački dom i Dobrina“

Javni poziv na izmjeru NC Kapelski Vrh_Lovački dom i Dobrina

 

KLASA: 932-01/24-01/01

URBROJ: 2140-17-02-24-01

Kraljevec na Sutli, 18. siječnja 2024.

 

Na temelju članka 131. i 133. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 114/22, 04/23, 133/23), Upute Središnjeg ureda Državne geodetske uprave o načinu izrade snimke izvedenog stanja javnih i nerazvrstanih cesta i geodetskih elaborata izvedenog stanja javnih i nerazvrstanih cesta (KLASA: 932-01/12-02/182, URBROJ: 541-03-1-12-28 od 24.10.2021.) te Pravilnika o geodetskim elaboratima (Narodne novine broj 59/18), općinski načelnik dana 18. siječnja 2024. godine objavljuje

 

JAVNI POZIV

Na izmjeru nerazvrstane ceste „Kapelski Vrh – Lovački dom i Dobrina“

Općina Kraljevec na Sutli, kao pravna osoba koja upravlja cestama na administrativnom području Općine Kraljevec na Sutli, obavještava nositelje prava na predmetnim i susjednim nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u zemljišnu knjigu.

 

Za potrebe obavljanja geodetskih poslova izrađuje se snimak izvedenog stanja nerazvrstane ceste i geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste. Snimku izvedenog stanja i geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste izraditi će ovlašteni inženjer geodezije Dario Petrlić, dipl. ing. geod., ovlašteni predstavnik tvrtke GEO TERRA d.o.o..

 

Sukladno gore navedenom izvršit će se evidentiranje nerazvrstane ceste:

Opis ceste Katastarska čestica Katastarska općina Termin izmjere
Kapelski Vrh – Lovački dom i Dobrina 1293/158, 1293/130, 2329, 1249/1, 1293/131, 1293/132, 1293/133, 1246/3, 1247/1, 1293/134, 1293/135, 1293/78, 1293/79, 1293/80, 1293/81, 1293/82, 1293/83, 1247/2, 1247/3, 1247/4, 1293/126, 1238, 1234, 2293, 1248/4, 1228/6, 1232, 1228/3, 1228/2, 1229, 1228/1, 1224/4, 1222, 1221, 1220/2, 1220/1, 1224/3, 1224/2, 1219/1, 1219/2, 1218/2, 1207, 1223, 1206, 1224/1, 1074/2, 1073, 1072, 1074/1, 2292, 1070, 1071, 1075, 1076/1, 1077/1, 1078/1, 1068/1, 1079, 1081/2, 1082/2, 1082/1, 1081/1, 1095/4, 1091/1, 1092/3, 1092/1, 1092/2, 1091/2, 1095/3, 1085/1, 1090/4, 1095/2, 1090/2, 1089, 1093/1, 1093/3, 1095/1, 1088, 1099/1, 1055, 1054, 1052, 1099/3, 1053/1, 1053/2, 1051, 1037, 1098, 2290, 1038, 1007/5, 1033/6, 1033/5, 1033/4, 1033/3, 1033/2, 1033/1, 1032, 2289, 1029/4, 1029/3, 1029/2, 1029/1, 2288, 1027, 1026, 1024, 1025, 1023, 1022/1, 1020, 972/3, 972/2, 972/1, 975/3, 975/2, 2285 Kraljevec na Sutli 05.02.2024. godine

u 09,00 sati

Kapelski Vrh – Lovački dom i Dobrina 426/5, 1956, 1974, 431, 432, 1975, 433/1, 557/9, 557/1, 558/1, 558/3, 1977, 559/1, 559/2, 561, 1982, 574, 1983, 576/1, 576/2, 577/2, 586, 587/1, 588, 1984, 593/6, 593/3, 593/2, 1985 Radakovo 05.02.2024. godine

u 09,00 sati

 

Predstavnici pravne osobe koja upravlja cestom, odnosno Općina Kraljevec na Sutli, provest će prema gore navedenom rasporedu, obilježavanje granica zemljišta na kojima je izgrađena nerazvrstana cesta uz stručnu pomoć gore navedenog ovlaštenog inženjera geodezije, koji brine da lomne točke granice zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

 

Pozivaju se nositelji prava na nekretninama kroz koje prolazi nerazvrstana cesta kao i nositelji prava koji graniče s nerazvrstanom cestom da prisustvuju geodetskoj izmjeri.

 

 

OBAVIJEST

 

Kojom se obavještavate da je „GEODETSKI ELABORAT IZVEDENOG STANJA NERAZVRSTANE CESTE „Kapelski Vrh – Lovački dom i Dobrina“ izrađen od geodetske tvrtke GEO TERRA d.o.o., Draše 57/B, Kraljevec na Sutli.

 

Geodetski elaborat nalazi se u Općini Kraljevec na Sutli, Kraljevec na Sutli 132, gdje mještani naselja mogu izvršiti javni uvid u navedeni elaborat te također mogu dati primjedbe na isti u periodu od 19.02.-23.02.2024. godine u vremenu od 08:00-14:00 sati.

 

Dana 23.02.2024. u 13:00 sati održat će se javna rasprava na kojoj će biti prisutan ovlašteni inženjer geodezije tvrtke GEO TERRA d.o.o., Dario Petrlić, dipl. ing. geod.

 

 

                                                                                            OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                               Blanka  Stipčić Berić

 

 

 

 

Skip to content