JAVNI POZIV – Izrada projektne dokumentacije prometnice s odvodnjom i troškovnikom – k.č.br. 1293/158 k.o. Kraljevec na Sutli

PREDMET: POZIV ZA DOSTAVU PONUDE

Izrada projektne dokumentacije prometnice s odvodnjom i troškovnikom – k.č.br. 1293/158 k.o. Kraljevec na Sutli,
cca 630 m – Izrada glavnog projekta za ishođenje građevinske dozvole

– molimo Vas da nam dostavite PONUDU – IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
PROMETNICE S ODVODNJOM I TROŠKOVNIKOM – k.č.br. 1293/158 k.o.
Kraljevec na Sutli, cca 630 m – IZRADA GLAVNOG PROJEKTA ZA ISHOĐENJE
GRAĐEVINSKE DOZVOLE, sukladno Troškovniku i Ponudbenom listu koji se
prilažu te čine sastavni dio ovog Poziva.

O rezultatima natječaja ponuđači će biti obaviješteni u zakonski
predviđenom roku.

 

Poziv na dostavu ponuda

Ponudbeni list

Ttoškovnik

Skip to content