TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU

LAG - POZIV

 • Napisao/la Općina Kraljevec na Sutli

Poziv na info dan!

BOŽIĆNICA ZA UMIROVLJENIKE

 • Napisao/la Općina Kraljevec na Sutli

BOŽIĆNICA ZA UMIROVLJENIKE KOJI IMAJU MIROVINU MANJU OD 2.000,00 KUNA.

Molimo donesite odrezak od mirovine i osobnu za podizanje odobrenih 100,00 kuna.

 

POZIV ZA 17. RED. SJ. VIJEĆA

 • Napisao/la Općina Kraljevec na Sutli

POZIV

PONOVNI POZIV

17. redovne sjednice Općinskog Vijeća će biti održan u utorak 29. prosinca 2015. godine s početkom u 18,00 sati.

                                                                                        

   R E P U B L I K A  H R V A T S K A                                                       

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

    OPĆINA KRALJEVEC NA SUTLI

                OPĆINSKO VIJEĆE   

                                                                                                                                                                                                           

KLASA: 023-05/15-16/17-V

UR.BROJ: 2135-02-15-01

Kraljevec na Sutli, 23.12.2015.

 

        Sukladno članku 33. Statuta Općine Kraljevec na Sutli («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», broj: 21/13.),

 

radi odgođene 17. redovne sjednice Općinskog vijeća koja je bila sazvana za 22. prosinac 2015. ponovno

 

s   a   z   i   v   a   m

 

17. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Kraljevec na Sutli za dan 29. (utorak)prosinca 2015. godine u prostorijama Općine Kraljevec na Sutli

s početkom u 18:00 sati.

              Za sjednicu predlažem slijedeći 

D N E V N I  R E D

 

 1. Verifikacija skraćenog Zapisnika sa 16. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine

Kraljevec na Sutli;

 

 1. Donošenje Proračuna Općine Kraljevec na Sutli za 2015. godinu nakon prve izmjene;

 

 1. Donošenje Proračuna Općine Kraljevec na Sutli za 2016. godinu i Projekcije za 2017. i 2018. godinu, s pratećim Planovima i Programima;

 

 1. Slobodna riječ (pitanja, prijedlozi, sugestije).

 

Napomena:

      

             -   molim pozvane da sjednici obavezno prisustvuju, a o spriječenosti obavijeste

Jedinstveni upravni odjel Općine Kraljevec na Sutli na tel. 554-523.

 • molimo da sa sobom ponesete sve materijale koje ste dobili uz poziv za 17. redovnu sjednicu koja se trebala održati 22. prosinca 2015. godine.

   

   

          S  poštovanjem,

                           

                                                                                                            Predsjednik

                                                                                                       Općinskog vijeća

                                                                M.P.

                                                                                             Zvonimir Berić,v.r.

Dostaviti:

 

      1.   Članovima Vijeća – svima;

 1. Načelnici i Zamjeniku Načelnice Općine Kraljevec na Sutli;
 2. Pročelnici, Referentu i Vježbenicima Općine Kraljevec na Sutli;
 3. Dokumentacija – ovdje;
 4. Pismohrana – ovdje.

Poziv za dostavu projektnih ideja za formiranje BAZE PROJEKTNIH IDEJA LAG-a Zagorje-Sutla

 • Napisao/la Općina Kraljevec na Sutli

Ovaj Poziv za dostavu projektnih ideja raspisuje se u svrhu formiranja BAZE PROJEKTNIH IDEJA LAG-a Zagorje-Sutla.

Baza projektnih ideja predstavlja operacionalizaciju lokalne razvojne strategije (LRS) LAG-a Zagorje-Sutla. Ona je temelj uspješne provedbe LRS, a osnovni cilj je učinkovito planiranje i funkcionalno praćenje provedbe LRS Zagorje-Sutla. Baza projektnih ideja LAG-a Zagorje-Sutla je službeni registar projektnih ideja s područja koje obuhvaća LAG Zagorje-Sutla (obuhvaća ukupno 11 jedinica lokalne samouprave na  površini većoj od 439 km2 sa više od 49 tisuća stanovnika. Uključuje 3 grada: Pregradu, Klanjec i Zabok te 8 općina: Sveti Križ Začretje, Krapinske Toplice, Kraljevec na Sutli, Hum na Sutli, Desinić, Kumrovec, Tuhelj i Zagorska Sela).

Baza se formira putem službeno utvrđenog postupka za prikupljanje projektnih ideja koji se sastoji od: objave javnog poziva za dostavu projekata, informiranja zainteresiranih dionika kroz komunikacijske alate te putem info dana, zaprimanje projekata, administrativna i kvalitativna kontrola/ocjenjivanje projekata, uspostava rang liste te odabir projekata koji će biti utvrđeni na ljestvici prioriteta. Bazu formiraju stručne službe LAG-a (administrativni djelatnici) te rang listu i listu prioriteta potvrđuje Upravni odbor i Skupština LAG-a.

Ovakav način prikupljanja projektnih ideja i uspostava Baze projekata predstavlja sustav za učinkovitu koordinaciju i upravljanje provedbom LRS LAG-a Zagorje-Sutla, a kako bi se poštivala načela LEADER / CLLD koncepta te poticao razvoj „odozdo prema gore“.

 

NAČIN PRIJAVE

Prihvatljivi prijavitelji svoje projekte prijavljuju koristeći:

1.    Obrazac za prijavu koji je sastavni dio ovih Uputa sa svim popratnim dokumentima – Izjava o dvostrukom financiranju.

 

Projekti se šalju redovnom poštom, adresu LAG Zagorje-Sutla, Zagorska Sela 39, 49296 Zagorska Sela, najkasnije do 20. siječnja 2016. godine.

 

Sva dodatna pitanja moguće je postaviti putem e-maila  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  najkasnije do 17. siječnja 2016. godine ili na telefon 0994237161 (kontakt osoba JelenaVuk Lipnjak za OPG-ove, zadruge i profitne organizacije) odnosno 0994237151 (kontakt osoba Dalibor Hržica za neprofitne organizacije te općine i gradove).

OBRAZAC PRIJAVE

UPUTE ZA PRIJAVITELJE

DODATAK

E-learning za članove biračkih odbora na redovitim biračkim mjestima u Republici Hrvatskoj

 • Napisao/la Općina Kraljevec na Sutli

E-learning za članove biračkih odbora na redovitim biračkim mjestima u Republici Hrvatskoj

Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske na svojim je internetskim stranicama (www.izbori.hr) objavilo E-learning za članove biračkih odbora na redovitim biračkim mjestima u Republici Hrvatskoj.

Riječ je o online tečaju koji bi članove biračkih odbora na redovitim biračkim mjestima, uz Podsjetnik o radu biračkih odbora, trebao uputiti u  način njihova rada na izborni dan. Sličan se tečaj kao pilot projekt koristio na izborima za predsjednika Republike Hrvatske, s njim ste većina od Vas već upoznati i za njega su polaznici tečaja dali odlične ocjene.

Pozivamo Vas sve da se upoznate s tečajem, da o tečaju informirate općinska i gradska izborna povjerenstva na Vašem području, a ona biračke odbore.

Želja nam je da tečaj koristi članovima biračkih odbora za njihovu individualnu pripremu za rad na biračkom mjestu. Tečaj se (ili njegovi najvažniji dijelovi)  mogu koristiti i prilikom održavanja edukacija članova biračkih odbora od strane općinskih i gradskih izbornih povjerenstava.

Postupak registracije za E-learning je opisan u uputama koje su priložene tečaju.

The Best bookmaker bet365