TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU

Nove akcije udruge "Hosta"

  • Napisao/la Općina Kraljevec na Sutli

 Prve zrake sunca su probudile naše udruge, konkretno udruga "Hosta" je krenula u označavanje i uređenje ceste koja je prošle godine iskrčena i stavljena u funkciju za sve vlasnike šuma na području šume Dubrava.

Prekrasna šuma koja se budi nakon zime zavrjeđuje svu našu pažnju, uskoro se bliže dani koji obilježavaju šume, prirodu, okoliš i našu planetu Zemlju, a znamo da su nam šume pluća Zemlje, da su važne za očuvanje bioraznolikosti, njenih plahih stanovnika...

Kako prenijeti sve te važne vrijednosti na buduće naraštaje, kako educirati ljude da koriste šumu za rekreaciju, za sakupljanje gljiva i plodova, a da se očuva njeno postojanje i dostojanstvo?

Udruga "Hosta" ima punu podršku naše Općine da se nastavi uređenje i priprema ceste kroz šumu za sve te navedene aktivnosti, za početak ćemo postaviti na ulazu u Radakovu drvene table koje će informirati prolaznike o našoj šumi, kasnije će se krenuti na info table unutar šume, postavljanje klupa, formiranje malih trgova, malih mjesta za okupljanje...

Također je plan da se kroz šumu napravi dio biciklističke staze i ostalih sadržaja za aktivnu rekreativnu turističku ponudu.

The Best bookmaker bet365