TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU

STIPENDIRANJE UČENIKA U OBRTINIČKIM ZANIMANJIMA

  • Napisao/la Općina Kraljevec na Sutli
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Ministarstvo poduzetništva i obrta
O B J A V LJ U J E
OTVORENI JAVNI POZIV
za
Projekt „Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima“

https://poduzetnistvo.gov.hr/UserDocsImages//slike//Javni%20poziv-%20novo%20%20Stipendiranje%20u%C4%8Denika%20u%20obrtni%C4%8Dkim%20zanimanjima.pdf

https://poduzetnistvo.gov.hr/dokumenti-10/10

The Best bookmaker bet365