TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU

GORNJI ČEMEHOVEC - RADOVI NA CESTI

  • Napisao/la Općina Kraljevec na Sutli

Završeni su radovi asfaltiranja na dijelu dionice u Gornjem Čemehovcu, na samom pružnom prijelazu koji je radi ulegnuća i odrona predstavljao problem.

Natječaj za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija

  • Napisao/la Općina Kraljevec na Sutli

OPĆINA KRALJEVEC NA SUTLI raspisuje NATJEČAJ za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija za školsku, odnosno akademsku godinu 2016/2017.


1. Pravo natjecanja imaju učenici srednjih škola i redovni studenti s prebivalištem na području Opdine Kraljevec na Sutli koji ne koriste drugu stipendiju.
2. Dodjeljuje se 5 novih učeničkih i 1. nova studentska stipendija.

Dokumentacija:

Poziv

Obrazac Zahtjeva

Izjava

Izjava članova obitelji

 

DIMNJAČARSKI POSLOVI

  • Napisao/la Općina Kraljevec na Sutli

DIMNJAČARSKI RADOVI -

Naručitelj: OPĆINA KRALJEVEC NA SUTLI
je objavio "Obavijest o namjeri davanja koncesije"
za postupak: DIMNJAČARSKI POSLOVI,
broj objave: 2016/S 01K-0019675.

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=788384

STIPENDIRANJE UČENIKA U OBRTINIČKIM ZANIMANJIMA

  • Napisao/la Općina Kraljevec na Sutli
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Ministarstvo poduzetništva i obrta
O B J A V LJ U J E
OTVORENI JAVNI POZIV
za
Projekt „Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima“

https://poduzetnistvo.gov.hr/UserDocsImages//slike//Javni%20poziv-%20novo%20%20Stipendiranje%20u%C4%8Denika%20u%20obrtni%C4%8Dkim%20zanimanjima.pdf

https://poduzetnistvo.gov.hr/dokumenti-10/10

The Best bookmaker bet365